column
DESIGN AND REALIZATION OF A MULTI-ROBOT MANUFACTURING SYSTEM
ZHANG Wei-xing, CHEN Wei-dong, QIN Zhi-qiang
2003, 25(5): 385-389.
PDF
REAL-TIME CONTROL OF CHESS-PLAYING ROBOT SERCOS
HE Ji-lin, ZHAO Qun-fei, YANG Ru-qing
2003, 25(5): 390-393.
PDF
STRUCTURE AND KINEMATIC ANALYSIS OF OMNI-DIRECTIONAL MOBILE ROBOTS
ZHAO Dong-bin, YI Jian-qiang, DENG Xu-yue
2003, 25(5): 394-398.
PDF
MATHEMATICAL MODEL WITH UNCERTAINTY FOR A CLASS OF OMNI-DIRECTION MOBILE ROBOT
LIU Kai-zhou, DONG Zai-li, SUN Mao-xiang
2003, 25(5): 399-403.
PDF
RESEARCH AND DEVELOPMENT OF GENERAL REAL-TIME CONTROL SOFTWARE FOR UNDERWATER ROBOT
XU Jing-qing, HUANG Jun-feng, LI Yi-ping
2003, 25(5): 404-408.
PDF
GRASP PLANNING FOR ROBOTIC MULTI-FINGERED HANDS
LI Ji-ting, ZHANG Yu-ru, GUO Wei-dong
2003, 25(5): 409-413,418.
PDF
MULTI-ROBOT COOPERATION METHOD BASED ON THE ANT ALGORITHM
DING Ying-ying, HE Yan, JIANG Jing-ping
2003, 25(5): 414-418.
PDF
COUPLED-DRIVE BASED JOINT DESIGN OF A SNAKE ROBOT AND ITS BODY-LIFTING METHOD
YE Chang-long, MA Shu-gen, LI Bin, WANG Yue-chao
2003, 25(5): 419-423.
PDF
MODEL INDEPENDENT UNCALIBRATION VISUAL SERVO CONTROL
XIANG Long-jiang, SI Bing-yu, XUE Ding-yu, XU Xin-he
2003, 25(5): 424-427.
PDF
STATE FEEDBACK OF PREDICATE-INVARIANCE FOR ROBOT TELEOPERATION
WANG Qing-yang, XI Ning
2003, 25(5): 428-431,443.
PDF
RESEARCH ON VISION-GUIDED ROBOT NAVIGATION BY TRACKING TRAJECTORY
SHANG Wen, MA Xu-dong, DAI Xian-zhong, WANG Dong-yao
2003, 25(5): 432-437.
PDF
A METHOD FOR INCREASING NATURAL FREQUENCIES OF MOVING FLEXIBLE MANIPULATORS
GAO Zhi-hui, YUN Chao, BIAN Yu-shu
2003, 25(5): 438-443.
PDF
MOTION MAPPING OF HUMAN HAND TO DEXTEROUS ROBOTIC HANDS
LIU Jie, ZHANG Yu-ru, LIU Bo
2003, 25(5): 444-447,451.
PDF
SEAM TRACKING CONTROL SYSTEM OF PEDRAILED INTELLIGENT ARC WELDING ROBOT
OU Guang-feng, ZHANG Hua, LIU Guo-ping, ZHAI Yin-hu, LIU Wei-li, PAN Ji-luan
2003, 25(5): 448-451.
PDF
SPEECH RECOGNITON & RESPONSION SYSTEM BASED EMBEDDED TECHNOLOGY FOR HUMANOID ROBOT
CHEN Bin, GUO Da-yong, SHI Ke-ren
2003, 25(5): 452-455.
PDF
DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM FOR THE COOPERATIVE TASK OF MULTI-MOBILE ROBOTS
SONG Mei-ping, GU Guo-chang, ZHANG Ru-bo
2003, 25(5): 456-460.
PDF
A VISION-LOCATION SYSTEM BASED ON NEURAL NETWORK
LIU Yan-mei, DONG Zai-li, SUN Mao-xiang, MAO Yan-e
2003, 25(5): 461-464.
PDF
SURVEY OF THE CONTROL FOR MOBILE MANIPULATORS
SONG Zuo-shi, YI Jian-qiang, ZHAO Dong-bin
2003, 25(5): 465-469,480.
PDF
PRESENT SITUATION AND FUTURE DEVELOPMENT OF MOBILE ROBOT NAVIGATION TECHNOLOGY
WANG Zhi-wen, GUO Ge
2003, 25(5): 470-474.
PDF
RESEARCH AND PROGRESS OF HAPTIC INTERFACE TECHNIQUE BASED ON THE VIRTUAL REALITY
YUE Hong
2003, 25(5): 475-480.
PDF