Purely Central Piezoelectric Stick-slip Rotary Stage without Driving Redundancy
MA Shikun, YANG Yiling, WU Gaohua, CUI Yuguo, WEI Yanding
2024, 46(3): 257-265. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.230056
FullText HTML PDF
Optimal Trajectory Generation for Autonomous Landing of Rotorcraft on a Moving Platform for Air-ground Coordination
ZHENG Yongjie, ZHANG Guangyu, YANG Liying, HUANG Zhaoxiong
2024, 46(3): 266-274, 283. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.230109
FullText HTML PDF
Robotic Arm Trajectory Learning and Obstacle Avoidance Method Based on Segmented Dynamic Movement Primitive
LIU Tundong, ZHANG Xinyue, LIN Chenying, WU Xiaomin, SU Yongbin
2024, 46(3): 275-283. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.230128
FullText HTML PDF
A Visual SLAM Algorithm in Indoor Weak Texture Environment
CAI Xianqi, WANG Xiaosong, LI Wei
2024, 46(3): 284-293, 304. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.230253
FullText HTML PDF
A Pneumatic Soft Quadruped Robot Based on a Bistable Actuator
LI Xingwang, TENG Yan, XU Ying
2024, 46(3): 294-304. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.230276
FullText HTML PDF
Admittance Control-based Human-accompanying and Obstacle-avoidance Control Strategy for Social Robot
LIAO Zhelin, PENG Jianwei, YAO Hanchen, SU Zefan, DAI Houde
2024, 46(3): 305-316. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.230163
FullText HTML PDF
Adaptive Sliding-mode Iterative Learning Control for 2R1T Parallel Robots
ZHOU Bowen, ZHANG Haifeng, LI Qinchuan
2024, 46(3): 317-329. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.230283
FullText HTML PDF
Semi-physical Simulation of Space Docking Based on Force Compliance
LUO Rui, ZHAO Yingjie, JIN Hui, LIU Mingyang, HE Yun
2024, 46(3): 330-338. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.230275
FullText HTML PDF
Design of a Parallel Hip Exoskeleton and Its System Implementation Based on Human-Machine Integrated Dynamics
WANG Xiangyang, CHEN Chunjie, MA Yue, CAO Wujing, WU Xinyu
2024, 46(3): 339-350. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.230149
FullText HTML PDF
Ultra-short Baseline Positioning Correction for Full-ocean-depth Manned Submersible
XIONG Changjing, YANG Bo, WANG Wei, LIU Yeyao, LI Xinguo, PAN Feng
2024, 46(3): 351-360. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.230246
FullText HTML PDF
Fundus Surgical Behavior Reproduction of Robot Based on Imitation Learning
LI Zhi, PAN Yue, CHEN Diansheng, QIN Xuejiao, WANG Yun, WANG Junjie
2024, 46(3): 361-369. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.230279
FullText HTML PDF
Research Progress of Muscle Synergy Theory in Upper Limb Rehabilitation after Stroke
SHENG Yixuan, CHANG Hui, WANG Zhiyong, CAO Ruikai, LIU Honghai
2024, 46(3): 370-384. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.230164
FullText HTML PDF
More+