column
PARALLEL EVOLUTIONARY MODEL FOR MOBILE ROBOT NAVIGATION UNDER UNKNOWN REMOTE ENVIRONMENT
GONG Tao, CAI Zi-xing
2003, 25(3): 193-197.
PDF
KINEMATICS AND STATICS ANALYSIS OF A 3-DOF SPHERE PARALLEL WIRE DRIVEN MECHANISM
ZHANG Bo, ZHAN Hong-chun, ZHAO Ming-yang, LIU Hong-jun, SHAN Guang-kun
2003, 25(3): 198-200,204.
PDF
A NEW RECOGNITION METHOD FOR MATERIALS IN AUTOMATED WAREHOUSE
YIN Jian-qin, TIAN Guo-hui, NING Chun-lin
2003, 25(3): 201-204.
PDF
CORE DATA SCHEDULE IN SOMR NETWORK ROBOT SYSTEM
LIU Zuo-jun, HUANG Ya-lou, YUAN Jing, KANG Ye-wei
2003, 25(3): 205-208.
PDF
FUZZY NEURAL NETWORK SLIDING-MODE CONTROL OF AUTO DEPTH FOR AUV
WANG Wei, BIAN Xin-qian, WANG Da-hai
2003, 25(3): 209-212,249.
PDF
DEVELOPMENT OF A 4-DOF MOBILE PLATFORM WITH NANOMETER RESOLUTION
ZHANG Jiang-bo, ZHU Tao, WANG Yue-chao, TAN Da-long
2003, 25(3): 213-216.
PDF
QUASI-STATIC ANALYSIS ON MOBILITY SYSTEM OF ROCKER-BOGIE MODE PLANETARY ROVER
DENG Zong-quan, HU Ming, WANG Shao-chun, GAO Hai-bo
2003, 25(3): 217-221.
PDF
ANALYSIS AND COMPUTATION OF BAND-PATH FOR TRACTOR-TRAILER WHEELED MOBILE ROBOT SYSTEM
YUAN Jing, HUANG Ya-lou, KANG Ye-wei, LIU Zuo-jun, SUN Feng-chi
2003, 25(3): 222-225,281.
PDF
DEVELOPMENT OF INTEGRATED MICROMANIPULATOR
RONG Wei-bin, QU Dong-sheng, SUN Li-ning, ZHU Yu-hong, LOU Chao-fei
2003, 25(3): 226-230.
PDF
POSITION ESTIMATION OF UNDERWATER VEHICLE BASED ON USBL/DOPPLER
XING Zhi-wei, ZHANG Yu, FENG Xi-sheng
2003, 25(3): 231-234,263.
PDF
AN APPLICATION OF WIRELESS LOCAL AREA NETWORK TECHNOLOGY IN THE ROBOT FOR OUTER SURFACE INSPECTION OF BOILER PIPELINE
WANG Guang-rong, MA Pei-sun, CAO Xi, SUN Hong, QING Chang-jun
2003, 25(3): 235-240.
PDF
DESIGN OF THE INTELLIGENT ROBOT CONTROLLER FOR STEEL PLATE BENDING BY LINE COOLING AND HEATING
CAO Xian-liang, ZHAO Yan-nan, JIA Pei-fa, WANG Jia-xin, YANG Ze-hong
2003, 25(3): 241-245.
PDF
STUDY OF LATERAL LOCOMOTION OF SNAKE ROBOT
CHEN Li, WANG Yue-chao, MA Shu-gen, LI Bi
2003, 25(3): 246-249.
PDF
OPTIMAL TRAJECTORY PLANNING OF FLEXIBLE SPACE ROBOT FOR VIBRATION REDUCING
WU Li-cheng, SUN Fu-chun, SUN Zeng-qi, WU Hao
2003, 25(3): 250-254.
PDF
STUDY OF ROBOT-ASSISTED ORTHOPEDIC ORERATION
WANG Tian-miao, LI Wei, LIU Da, LIU Jing-meng, HU Lei, YU Chuan-ren
2003, 25(3): 255-258.
PDF
DESIGN AND IMPLEMENT A SYSTEM OF GRASP IDENTIFICATION FOR DEXTEROUS ROBOT HAND
LIU Jie, ZHANG Yu-ru
2003, 25(3): 259-263.
PDF
EXTRACTING FEATURES FROM LOCAL ENVIRONMENT FOR INTELLIGENT ROBOT SYSTEM
HONG Wei, TIAN Yan-tao, DONG Zai-li, ZHOU Miao-lei
2003, 25(3): 264-269.
PDF
IMPROVEMENT ON ACCURACY OF LARGE SIZE LASER PROCESSING ROBOT
QU Dao-kui, XU Fang
2003, 25(3): 270-274.
PDF
STUDY OF ROBOT SYSTEM TO DISPENSE MINIMUM FLUID
WANG Dong, CHEN Ken, SONG Li-bin, LI Zhi-ming
2003, 25(3): 275-277,274.
PDF
MOBILE ROBOT MOTION PLANNING WITH UNCERTAINTY OF MOVING OBSTACLE
ZHANG Cheng-gang, SUN Mao-xiang
2003, 25(3): 278-281.
PDF
RESEARCH SUMMARIZATION OF HUMANOID HEADS
LUO Pei-xuan, ZHANG Yong-de, SONG Ji-liang
2003, 25(3): 282-288.
PDF