column
TIME MINIMUM ROBUST TIME DELAY FILTER DESIGN OF FLEXIBLE SYSTEM
LIANG Chun yan, JIA Qing, XIE Jian ying
2001, 23(2): 97-101.
PDF
DESIGN OF CONTINUOUS GAIN SCHEDULED H CONTROLLER FOR ROBOT MANIPULATOR
YU Zhong wei, HU Dong, CHEN Hui tang
2001, 23(2): 102-108.
PDF
CALIBRATION OF TCF PARAMETERS OF ARC WELDING ROBOT
PIAO Yong jie, QIU Tao, CHEN Shan ben
2001, 23(2): 109-112.
PDF
ALGORITHM FOR HAND-EYE STEREO VISION AND IMPLEMENTATION
XIONG Chun shan, HUANG Xin han, WANG Min
2001, 23(2): 113-117,122.
PDF
COMMUNICATION BETWEEN PLC AND PC COMPUTER UNDER VB ENVIRONMENT AND ITS APPLICATION IN CONTROL SYSTEM OF WALL-CLEANING MOBILE ROBOT
TAN Shi li, SHEN Jun jie, ZHANG Hai hong, GONG Zhen bang
2001, 23(2): 118-122.
PDF
REALIZATION OF THE CONDITION REFLEX ABILITY FOR A MOBILE ROBOT
GU Dong lei, CHEN Wei dong, XI Yu geng
2001, 23(2): 123-126.
PDF
A MICRO ROBOTIC SYSTEM FOR PIPELINE INSPECTION USING EDDY-CURRENT TECHNIQUE
QIAN Jin wu, SHEN Lin yong, CHENG Wei ming, ZHANG Ya nan, YANG Jian hong, LI Jin song, YE Chen, BIAN Xue fei
2001, 23(2): 127-131.
PDF
ILLUMINATION ADAPTIVE RECOGNITION AND LOCATION SYSTEM FOR UNDERWATER PIPELINE
WANG Wei hua, CHEN Wei dong, XI Yu geng
2001, 23(2): 132-136.
PDF
A INVERSE SOLUTION FOR MANIPULATOR KINEMATICS BASED ON OPTIMAL ALGORITHM
MA Hua yi, ZHANG Ai qun, ZHANG Zhu ying
2001, 23(2): 137-141.
PDF
DESIGN OF AN OBSTACLE AVOIDANCE STRATEGY BASED ON GENETIC ALGORITHMS IN ROBOT SOCCER COMPETITION
WU Li juan, XU Xin he
2001, 23(2): 142-145,108.
PDF
VISUAL SERVO CONTROL OF ROBOTIC MICROMANIPULATOR
ZHAO Wei, ZONG Guang-hua, BI Shu sheng
2001, 23(2): 146-151.
PDF
RESEARCH ON REMOTE ROBOT CONTROL SYSTEM BASED ON WEB
LU, Lu
2001, 23(2): 152-155.
PDF
APPLICATION OF ROBOT IN FULL DENTURE MAKING
ZHANG Yong de, ZHAO Zhan fang
2001, 23(2): 156-160,165.
PDF
NONLINEAR H STATE FEEDBACK CONTROL OF ROBOT MANIPULATORS
XIE Mingjiang, DAI Ying, SHI Songjiao
2001, 23(2): 161-165.
PDF
A COMPOUND PIEZO-RESISTIVE TACTILE ARRAY
LUO Zhi zeng, ZHANG Qi zhong, YE Ming
2001, 23(2): 166-170.
PDF
A NEW APPROACH BASED ON SCHEDULING TECHNIQUE TO THE MULTI-ROBOT PATH PLANNING AND COORDINATION PROBLEM
GU Guo chang, LI Ya bo
2001, 23(2): 171-174.
PDF
RESEARCH STATUS AND PONDERATION PERTINENT TO DUAL ARM ROBOT
ZHOU Ji ping, YAN Jing ping, CHEN Wen jia
2001, 23(2): 175-177.
PDF
RESEARCH ON CONTROL AND CO-OPERATION FOR SWARM ROBOT SYSTEMS
TAN Min, FAN Yong, XU Guo hua
2001, 23(2): 178-182.
PDF
OVERVIEW OF MULTISENSOR INTEGRATION AND FUSION
WANG Jun, SU Jianbo, XI Yu geng
2001, 23(2): 183-186,192.
PDF
REVIEW AND PROSPECT OF INTELLIGENT ANALOGUE BY PERCEPTION-BEHAVIOR MODE
CHEN Zong hai, ZHAN Chang hui
2001, 23(2): 187-192.
PDF