column
A STUDY OF VISION GUIDANCE APPROACH TO ROBOT PART MATE
HAO Ying-ming, DONG Zai-li, WANG Jian-gang
2000, 22(4): 241-246,250.
PDF
A STUDY OF INTERNAL PIPELINE TRACKED ROBOT AND ITS SIDELURCH
PENG Shang-xian, LIU Bin, GONG Jin-feng, XIE Shao-rong
2000, 22(4): 247-250.
PDF
EXPERIMENTAL MODELING OF SIX-AXIS WRIST FORCE SENSOR BASED ON STEP RESPONSES
XU Ke-jun, ZHU Zhi-neng, LI Cheng, WANG Guo-tai, LIU Jia-jun
2000, 22(4): 251-255,270.
PDF
A SIMPLE APPROACH TO CONTROL OF FLEXIBLE MANIPULATORS WITH PARAMETER UNCERTAINTY
ZHANG Qi-zhi
2000, 22(4): 256-259,281.
PDF
RESEARCHES ON SIMULATION MODEL OF VIRTUAL TACTILE SENSOR
ZHAO Chun-xia, SHENG An-dong, YANG Jing-yu, WANG Shu-guo, CAI He-gao, Y. F. Li
2000, 22(4): 260-263.
PDF
A MOTION PLANNING METHOD FOR VISUAL SERVO REDUNDANT ROBOTS BASED ON THE VECTOR ANALYSIS
LUO Xiang, SHEN Jie, YAN Jing-ping
2000, 22(4): 264-270.
PDF
ERROR ANALYSIS OF SHAFT AND HOLE ASSEMBLY BASED ON IMAGE SITING
XI Wen-ming, LU Jun, YAN Jing-ping
2000, 22(4): 271-275.
PDF
OPTIMAL INTERNAL FORCE COMPUTING SCHEME FOR MULTIPLE MANIPULATORS USING GENETIC ALGORITHMS
WANG Cong-qing, YIN Chao-wan
2000, 22(4): 276-281.
PDF
THE PERFORMANCE AND EVALUATION METHOD OF MASTER MANIPULATOR
NING Yi
2000, 22(4): 282-288.
PDF
THEORY AND MACHINERY ON CURVED ROBOT
LI Yin-sheng, ZHANG He-ming, JIN Wan-min
2000, 22(4): 289-292.
PDF
UNCALIBRATED 3D ROBOTIC VISUAL TRACKING BASED ON STEREO VISION
PAN Qie-lu, SU Jian-bo, XI Yu-geng
2000, 22(4): 293-299.
PDF
DESIGN AND REALIZATION OF DISTRIBUTED MULTI-ROBOT COMMUNICATION SYSTEM BASED ON COLONY COOPERATION
LI Zhi-Jun, ZHOU Xiao, LU Tian-sheng
2000, 22(4): 300-304,328.
PDF
A DECENTRALIZED AUTONOMOUS CONTROL ALGORITHM FOR HIGHLY REDUNDANT ROBOT MANIPULATORS
LI Chun-mei, DU Zheng-chun, JI Xin, YAN Jing-ping
2000, 22(4): 305-309.
PDF
DESIGN OF SLAVE COMPUTER UNDER MICRO-OPERATION ROBOT
DONG Yu-tao, ZHANG Jian-xun
2000, 22(4): 310-314.
PDF
THE IMPROVED NEWTON-EULER DYNAMICS MODEL OF 6-DOF PARALLEL ROBOT
HAN Pei-fu, WANG Chang-wu, KONG Ling-fu, HUANG Zhen, ZHAO Li-qiang
2000, 22(4): 315-318.
PDF
A SURVEY OF MULTIFINGERED ROBOT HANDS: ISSUES OF COORDINATION AND AUTONOMOUS GRASP
LI Jia-wei, LIU Hong, CAI He-gao
2000, 22(4): 319-328.
PDF
STATISTICS AND ANALYSIS STUDY OF AUTHORS AND PAPERS PUBLISHED IN ACADEMIC JOURNAL “ROBOT”
ZHANG Lu-he, LI Hong, SONG Dong-hui
2000, 22(4): 329-336.
PDF