column
KINEMATIC AND DYNAMIC ANALYSIS FOR PROSTHETIC ROBOTS WITH HYBRID KINEMATIC CHAINS
CHEN Jin, DUAN Li-ming, LI De-min, ZHANG You-liang
2000, 22(1): 1-6.
PDF
A INPROVED ALGORITHM OF REALIZING INFORMATION FUSION BY THE THEORY OF EVIDENCE
XIAO Zhi-hong, LUO Zhi-zeng, YE Ming
2000, 22(1): 7-11.
PDF
MOTION PLANNING FOR MOBILE ROBOT BASED ON REAL-TIME OBSTACLE PREDICTION
DONG Li-zhi, SUN Mao-xiang, ZHU Feng, DONG Zai-li, YIN Chao-wan
2000, 22(1): 12-16,22.
PDF
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM FOR NAVIGATION OF AUTONOMOUS VEHICLE
PAN Liang, XUE Hong-tao, SHEN Lin-cheng
2000, 22(1): 17-22.
PDF
A STUDY ON THE CHARACTRISTICS OF THE ELECTROMECHANICAL DYNAMIC DRIVE OF IN-PIPE MOBILE CARRIER
ZHANG Yong-shun, DENG Zhong-quan, JIANG Sheng-yuan, CAI He-gao, HOU Ren-jie
2000, 22(1): 23-27.
PDF
VISION TELEPRESENCE SYSTEM FOR OUTDOOR MOBILE ROBOTS
AI Hai-zhou, ZHANG Peng-fei, HE Ke-zhong, JIANG Wei, ZHANG Jun-yu
2000, 22(1): 28-32.
PDF
EXPERIMENTAL RESEARCH ON AUV AUTOMATIC FOLLOWING OF UNDERWATER PIPELINES
YAN Kui-chen, LIU Ai-min, NIU De-lin
2000, 22(1): 33-38.
PDF
ON THE DYNAMIC MODELING OF TWO FLEXIBLE MANIPULATOR COOPERATION AND ITS INVERSE DYNAMIC ANALYSIS
DOU Jian-wu, YU Yue-qing
2000, 22(1): 39-47.
PDF
CO-OPERRATION AND PATH PLANNING FOR AN AGENT-BADED MULTI-ROBOTS SYSTEM UNDER NETWORK
SONG Yu, SUN Mao-xiang, CHEN Yin-ji, WU Zhen-wei
2000, 22(1): 48-54.
PDF
FUZZY CONTROL OF CERTAIN FLEXIBLE ARM
LI Da-peng, ZHU Jing, TIAN Yan-tao
2000, 22(1): 55-59.
PDF
ANALYSIS OF SUCKING STABILITY OF WALL-CLIMBING ROBOT CLIMBING ON ARC SURFACE
SHAO Hao, ZHAO Yan-zheng, WANG Yan
2000, 22(1): 60-63.
PDF
ROBOT WORKING STATION FOR SEALING STRIP ASSEMBLY OF DOORS AND WINDOWS
XI An-min, LIU Ying
2000, 22(1): 64-66.
PDF
ANALYSIS OF TELEROBOTIC CONTROLLING SYSTEM BASED ON REMOTE NETWORK TECHNOLOGY
TANG Yu-song, LIU Jing-tai, LU Gui-zhang
2000, 22(1): 67-72,80.
PDF
SURVEY OF ROBUST CONTROL FOR ROBOTS
XIE Ming-jiang, DAI Ying, SHI Song-jiao
2000, 22(1): 73-80.
PDF