column
AN ITERATIVE LEARNING CONTROL FOR MANIPULATORS BASED ON INTERNAL MODEL
XU Jinxue, WU Hai, CHAI Tianyou, TAN Dalong
1998, 20(6): 401-406.
PDF
FUZZY LOGIC CONTROL BASED CORRECT DEVIATIONS IN MOBILE ROBOT ROAD FOLLOWING
ZHANG Minglu, PENG Shangxian, CAO Zuoliang
1998, 20(6): 407-411.
PDF
RESEARCH ON ARC STARTING AND STOPPING IN ROBOT WELDING SYSTEM
CHENG Taobo, HUANG Shisheng
1998, 20(6): 412-415.
PDF
RESEARCH AND DEVELOPMENT OF A FLEXIBLE AUTOMATIC PRESS LINE SYSTEM
QIU Jihong, XIONG Liying, WANG Yushan, LIU Kai, SHI Qili, SONG Kewei
1998, 20(6): 416-420.
PDF
GENETIC ALGORITHM FOR SOLVING THE INVERSE KINEMATICS PROBLEM OF ROBOT
LIU Yongchao, HUANG Yumei, WANG Xiaoyue, ZHANG Xueliang, GAO Feng
1998, 20(6): 421-426.
PDF
AUV GLOBAL PATH PLANNING USING CASE BASED LEARNING ALGORITHM
SHANG You, XU Yuru, PANG Yongjie
1998, 20(6): 427-432.
PDF
PRINCIPLE AND KINEMATICS ANALYSIS OF THE FLEXIBLE WRIST ON THE STRAIGHT GEAR DRIVE AND THE DOUBLE-RING UNCOUPLING
WU Weiguo, DENG Xijun, CAI Hegao
1998, 20(6): 433-436.
PDF
MASTER AND SLAVE SYSTEM DESIGN OF A DEXTEROUS HAND WITH FORCE AND TACTILE TELEPRESENCE
CHEN Hui, SONG Aiguo, JIN Shijun, HUANG Weiyi
1998, 20(6): 437-441,448.
PDF
ROBUST CONTROL OF UNCERTAIN NONHOLONOMIC DYNAMIC SYSTEMS WITH APPLICATION TO MOBILE ROBOT
WANG Chaoli, HUO Wei
1998, 20(6): 442-448.
PDF
DEVELOPMENT OF SMA PLANAR ARTICULATED MICROROBOT
ZHANG Tie, TANG Xiangzhou, XIE Cunxi
1998, 20(6): 449-454.
PDF
CALCULATING DISTANCE BETWEEN 3D OBJECTS USING NORMAL VECTOR
TAN Guangyu, YUAN Zhejun, YAO Yingxue
1998, 20(6): 455-459.
PDF
A NEW TECHNIQUE TO CALIBRATE THE STRUCTURED PARAMETERS OF THE LIGHT-STRIP SENSORS
DUAN Fajie, LIU Fengmei, YIE Shenghua
1998, 20(6): 460-464.
PDF
APPLICATION OF DISTRIBUTED OBJECT TECHNOLOGY IN MULTI-ROBOTS SYSTEM
CHEN Renji, TAN Dalong
1998, 20(6): 465-470.
PDF
THE DEVELOPMENT AND PROSPECTS OF ROBOT WORKING IN PIPELINE
ZHOU Xiao, ZHANG Xiaohua, DENG Zongquan, ZHANG Fu’en
1998, 20(6): 471-478.
PDF