column
A FAST ALGORITHM FOR DIRECT DETERMINING THE DISTANCE BETWEEN CONVEX POLYHEDRA
QIN Zhiqiang, XIONG Youlun
1996, 18(1): 1-6,10.
PDF
RESEARCH ON TACTILE SENSOR FOR UNDERWATER ROBOT
ZHANG Jinyu, QIANG Xifu, ZHANG Lixun, MENG Qingxin
1996, 18(1): 7-10.
PDF
A SCHEME OF HOLE SEARCHING BASED ON AXIS-DIRECTED FORCE
WANG Jun, YUAN Jun, HUANG Xinhan
1996, 18(1): 11-15.
PDF
THE FINITE ELEMENT MODELS OF PLANAR ARRAY TACTILE SENSOR
ZHAO Zhigang, D. Fenner
1996, 18(1): 16-20.
PDF
RESEARCH ON OPTIMAL CONTROL OF WHEELED MOBILE ROBOT
QI Guoguang, GUO Muhe, MA Shaoping, GUI Chenghua
1996, 18(1): 21-27.
PDF
COMPLETE COMMUTATIVITY OF FINITE ROTATIONS OF CARDAN SUSPENSION SYSTEM
PU Zhixiang
1996, 18(1): 29-31,37.
PDF
STRESS ANALYSIS FOR ELASTIC BODY OF ROBOT'S WRIST FORCE SENSOR
LIU Zhengshi, CHEN Xinzhso, XIE Donghua
1996, 18(1): 32-37.
PDF
PATH PLANNING FOR TWO DIMENSIONAL POINT ROBOT USING ENVIRONMENT TOPOLOGY
YANG Xiangdong, XU Jiaqiu, ZHANG Bopeng
1996, 18(1): 38-44.
PDF
RESEARCH ON TACTILE IMAGE RECOGNITION USING THE METHOD OF FREQUENCY ANALYSIS
CHEN Jjanyuan
1996, 18(1): 45-49.
PDF
A THREE-DIMENSIONAL ALGORITHM ON DETECTING COLLISION BETWEEN ROBOT AND ITS ENVIRONMENT
LIU Lianfeng, WANG Yongjia
1996, 18(1): 50-54.
PDF
STUDY ON KINEMATICS AND DESIGN FOR KINEMATICALLY REDUNDANT ROBOT MANIPULATORS
WU Ruimin, LIU Tingrong, TAO Jianguo, CAI Hegao
1996, 18(1): 55-64.
PDF