column
On Human-Robot Interaction in the Network-Based Multi-Robot Teleoperation System
ZHENG Wei, WANG Yue-chao
2007, 29(6): 513-519.
PDF
Delay Prediction and Algorithm for Real-time Telerobotic System via Internet
WANG Shi-hua, XU Bu-gong, LIU Yun-hui, LIU Zhe
2007, 29(6): 520-527.
PDF
Error-Correcting Codes Applicable to Communications of Space Robot Teleoperation System
ZHANG Ping, LIU You-xuan
2007, 29(6): 528-533.
PDF
Vibration Analysis on the Deployable Eight-wheel Lunar Rover with the Torsion-bar and Rocker Structure
DENG Zong-quan, QIU Xue-song, HU Ming, YU Wei-zhen
2007, 29(6): 534-539,545.
PDF
Research on Decentralized Communication Decision in the Multi-Agent Robotic System
LIU Hai-tao, HONG Bing-rong, QIAO Li-min, PIAO Song-hao
2007, 29(6): 540-545.
PDF
Mathematical Modeling and Analysis on Cooperative Foraging of Swarm Robots
YANG Yong-ming, TIAN Yan-tao, HONG Wei, MEI Hao
2007, 29(6): 546-551.
PDF
Research and Implementation of a Five-axis Grinding Robot Compensation Algorithm
QU Dao-kui, XU Dian-guo, WANG Jin-tao, XU Fang
2007, 29(6): 552-557.
PDF
Kinematics Analysis and Motion Planning of a Humanoid Leg with 7DOF and Double Spherical Hip Joint
ZHANG Zhou, HUANG Qiang, LI Guang-ri, ZHAO Yu-can, ZHANG Wei-min
2007, 29(6): 558-562.
PDF
3D Motion Simulation of a Humanoid Robot Face
ZHANG Yong-de, ZHOU Xu-lei
2007, 29(6): 563-568.
PDF
A Decoupled Control Mechanism for Insect-like Flapping Wing Micro Air Vehicles
HU Ming-lang, WEI Rui-xuan
2007, 29(6): 569-574,580.
PDF
Design of the Electromagnetic Vibratory Mechanism for FMAV and the Research on Its Dynamics
ZHANG Xi-jin, FANG Zong-de, ZHANG Ming-wei, SU Jin-zhan
2007, 29(6): 575-580.
PDF
Design and Application of a Novel Artificial Neural Oscillator
ZHANG Dai-bing, SHEN Lin-cheng, HU De-wen
2007, 29(6): 581-585.
PDF
On Color Invariance to Lighting Condition in RoboCup 4-Legged League
ZHOU Di-zhi, ZHAO Ming-guo, SHI Zong-ying, XU Wen-li
2007, 29(6): 586-589,595.
PDF
An Intention-based Multi-Agent Coordination Mechanism and Its Application to Mirosot Soccer-Robot Systems
WANG Niu, LI Zu-shu, PAN Ya, WANG Heng
2007, 29(6): 590-595.
PDF
Improved Design of Super-Mini Underwater Robot and Its Intelligent Control System
SONG Xin, YE Jia-wei, LIANG Fu-lin, CHEN Yuan-ming
2007, 29(6): 596-600.
PDF
Amphibious Biomimetic Robots: A Review
YANG Qing-hai, YU Jun-zhi, TAN Min, WANG Shuo
2007, 29(6): 601-608.
PDF