column
Vega-based Trajectory Simulation for Dual-arm Space Robot to Fly and Capture an Object
GUO Qi, HONG Bing-rong, WANG Jing
2005, 27(5): 385-389,395.
PDF
Movement Mechanism Design and Motion Performance Analysis of an Underwater Glider
YU Jian-cheng, ZHANG Qi-feng, WU Li-hong, ZHANG Ai-qun
2005, 27(5): 390-395.
PDF
Limb Selection of a 6 DOF Parallel Manipulator
CHEN Feng, FEI Yan-qiong, ZHAO Xi-fang
2005, 27(5): 396-399.
PDF
Rule Base Based Motion Planning Method for Inspection Robot to Cross Obstacles Autonomously
LI En, LIANG Zi-ze, TAN Min
2005, 27(5): 400-405.
PDF
Research on Navigation of a Class of Manned Submarine Vehicle
GUO Wei, LIU Kai-zhou, WANG Xiao-hui
2005, 27(5): 406-409.
PDF
Force-reflection Bilateral Control System with Large Time Delay
DENG Qi-wen, WEI Qing, LI Ze-xiang
2005, 27(5): 410-413,419.
PDF
Localization of Mobile Robots by NDT Laser Scan Matching Algorithm
CAI Ze-su, HONG Bing-rong, WEI Zhen-hua
2005, 27(5): 414-419.
PDF
On Global Performance Indices of Robotic Mechanisms
SHI Zhi-xin, LUO Yu-feng, CHEN Hong-liang, YE Mei-yan
2005, 27(5): 420-422.
PDF
Design and Implementation of a Multiple Underwater Vehicle Simulation System Based on LAN
XU Hong-li, XU Zhen-zhen, FENG Xi-sheng
2005, 27(5): 423-425,440.
PDF
Research on a Virtual Training Simulator for Explosive-handling Robot
SHEN Jia-gang, DONG Zai-li, HAO Ying-ming, ZHU Feng
2005, 27(5): 426-430.
PDF
, ,
2005, 27(5): 431-435.
PDF
Graphical Programming and 3D Simulation Environment for Robot
QIU Chang-wu, CAO Qi-xin, IKUO Nagamatsu, KAZUHIKO Yokoyama
2005, 27(5): 436-440.
PDF
Study on the Model of Two-dimensional Spatiotemporal Robot Electrotactile Telepresence
SHUAI Li-guo, KUANG Ying-hui, WANG Xue-mei, XU Yan-fang
2005, 27(5): 441-444.
PDF
Design and Implementation of a Flexible Manipulator Actuated by Pneumatic Muscle
WEI Yu-fen, LI Xiao-ning
2005, 27(5): 445-449.
PDF
Smooth Path Generation for Mobile Robots Based on Symmetrical Polar Polynomials
MA Xi-feng, ZHANG Lei
2005, 27(5): 450-454,459.
PDF
Research and Implementation of a Humanoid Robot Control System
ZHONG Hua, WU Zhen-wei, BU Chun-guang
2005, 27(5): 455-459.
PDF
A Novel MSMA Differential Actuator
ZHANG Qing-xin, WANG Feng-xiang, YANG Jing, GAO Yun-hong
2005, 27(5): 460-463.
PDF
Human-simulated Intelligent Parameter-adjusting Level Control of Force Sensing in Remote Welding
LIU Li-jun, WU Lin
2005, 27(5): 464-468.
PDF
State of the Art and Trend of Biomimetic Eye
ZOU Hai-rong, GONG Zhen-bang, LUO Jun
2005, 27(5): 469-474.
PDF
Artificial Immunity Principle,Model Used in Robotics and Their Prospect
DUAN Qing-juan, WANG Run-xiao
2005, 27(5): 475-480.
PDF