column
, , , ,
2004, 26(5): 385-390.
PDF
Structure and Control System Design of a Wall Climbing Robot for Oilcan Testing
TIAN Lan-tu, YANG Xiang-dong, ZHAO Jian-dong, LAI Qing-wen, CHEN Ken
2004, 26(5): 385-390.
PDF
, , ,
2004, 26(5): 391-394.
PDF
Image-sonar-based Local Path Planning for AUV
LI Ye, PANG Yong-jie, ZHANG Tie-dong, QIN Zai-bai
2004, 26(5): 391-394.
PDF
, , , ,
2004, 26(5): 395-399.
PDF
Rigid Body Dynamics Model of the 6-PUS Parallel Mechanism Based on Newton-Euler Method
KONG Ling-fu, ZHANG Shi-hui, XIAO Wen-hui, LI Cheng-yuan, HUANG Zhen
2004, 26(5): 395-399.
PDF
A Modularized Reconfigurable Pedrail Structure for Effective Stair Climbing
HAN Guang, WANG Tian-miao, LIANG Jian-hong, ZHAO Jian-chang
2004, 26(5): 400-403.
PDF
, , ,
2004, 26(5): 400-403.
PDF
Segmentation and Features Identification for MEMS Assembly Images under Microscope
JIANG Ze-min, XU De, TU Zhi-guo, TAN Min
2004, 26(5): 404-408,473.
PDF
, , ,
2004, 26(5): 404-408.
PDF
Configuration Topological Transformation of Underwater Modular Self-reconfigurable Robots
XU Xue-song, GE Tong, LIAN Lian, ZHU Ji-mao
2004, 26(5): 409-415.
PDF
, , ,
2004, 26(5): 409-415.
PDF
Improvement of the Thrust Efficiency of Robotic Fish with Added Spring
YU Jing-hu, ZHU Chang-an, CHENG Gang, CHEN Hong, ZHANG Yi, ZENG Yi
2004, 26(5): 416-420,438.
PDF
, , , , ,
2004, 26(5): 416-420.
PDF
,
2004, 26(5): 421-424.
PDF
A Networked Robot Perceptual System Based on Java 2 Platform
SONG Guang-ming, GE Yun-jian
2004, 26(5): 421-424.
PDF
,
2004, 26(5): 425-428.
PDF
Point Stabilization of the Non-holonomic Vehicle with Multi-driven Two-body
LI Kai-sheng, ZHANG Hui-hui
2004, 26(5): 425-428,433.
PDF
, ,
2004, 26(5): 429-433.
PDF
Trajectory Tracking Control of Wheeled Mobile Robot Based on Haar Wavelet Decomposition
CAO Yang, FANG Shuai, XU Xin-he
2004, 26(5): 429-433.
PDF
Mobile Robot Real-time Motion Planning Based on the Relative Coordinates in Dynamic and Unknown Environments
ZHANG Feng, TAN Da-long
2004, 26(5): 434-438.
PDF
,
2004, 26(5): 434-438.
PDF
Reconstruction Planning of Dexterous Manipulation
YANG Yang
2004, 26(5): 439-443.
PDF
2004, 26(5): 439-443.
PDF
Movement Trajectory Planning and Control for a Spherical Robot
XIAO Ai-ping, SUN Han-xu, TAN Yue-sheng, MA Guo-wei, ZHAO Yong
2004, 26(5): 444-447,460.
PDF
, , , ,
2004, 26(5): 444-447.
PDF
Study on the Dynamics Modeling Method and Theory of Rigid-flexible Arm in Consideration of Environmental Characteristics
YUN Jin-tian, WANG Shu-xin, GUO Fu-xin, CAO Yi
2004, 26(5): 448-453.
PDF
, , ,
2004, 26(5): 448-453.
PDF
, ,
2004, 26(5): 454-460.
PDF
Measurement and Calibration of Systematic Errors of Odometry
WANG Wei-hua, XIONG You-lun, SUN Rong-Lei
2004, 26(5): 454-460.
PDF
Stable Biped Gait Generation Algorithm Based on T-S Fuzzy Reinforcement Learning Method
HU Ling-yun, SUN Zeng-qi
2004, 26(5): 461-466.
PDF
,
2004, 26(5): 461-465.
PDF
Mobile Robot for Overhead Powerline Inspection-a Review
ZHANG Yun-chu, LIANG Zi-ze, TAN Min
2004, 26(5): 467-473.
PDF
, ,
2004, 26(5): 467-473.
PDF
Overview of Autonomous Robot Soccer System
XIE Yun, YANG Yi-min
2004, 26(5): 474-480.
PDF
,
2004, 26(5): 474-480.
PDF