column
A New Tangent Based Path Planner
WU Feng-guang, XI Hong-sheng
2004, 26(3): 193-197.
PDF
Non-time Based Path Tracking Control for Mobile Robots
WANG Dong-yao, MA Xu-dong, DAI Xian-zhong
2004, 26(3): 198-203.
PDF
Real-time Detection of Curve Shape by Using Strain Gauges
SHEN Lin-yong, CHEN Jian-jun, QIAN Jin-wu, ZHANG Ya-nan
2004, 26(3): 204-206.
PDF
Finding the Position of the Camera Translation with Different Inner Parameters
KONG Ling-fu, YANG Guang-lin, ZHANG Shi-hui, WANG Jie
2004, 26(3): 207-211.
PDF
Modeling of Spacesuit’s Arm Based on Kinematics and Measurement of Mechanical Characteristics of its Joint
WANG Hao, JIN Ming-he, GAO Xiao-hui, DU Li-bin, ZHAO Jing-dong, LIU Hong
2004, 26(3): 212-217.
PDF
JMF-based Video Transmission for Web Robot
GAO Yu-hua, SU Jian-bo
2004, 26(3): 218-221.
PDF
Path Planning for Mobile Robot Based on Particle Swarm Optimization
QIN Yuan-qing, SUN De-bao, LI Ning, MA Qiang
2004, 26(3): 222-225.
PDF
WLAN-based Multi-robot Communication and Action Coordination
ZHANG Wei-xing, CHEN Wei-dong
2004, 26(3): 226-231.
PDF
Design of a Distributed Self-reconfigurable Underwater System
GE Tong, XU Xue-song, CAI Shao-ru
2004, 26(3): 232-236.
PDF
Research on Neural Network Based Prediction Algorithm of Time Delay
SUN Li-ning, XIE Xiao-hui, ZHANG Feng-feng, DU Zhi-jiang
2004, 26(3): 237-240,245.
PDF
Design of a 5-DOF Parallel Manipulator
GUO Sheng, FANG Yue-fa
2004, 26(3): 241-245.
PDF
The Embedded Basic Motion Control System of Autonomous Underwater Vehicle
GAN Yong, WANG Li-rong, LIU Jian-cheng, XU Yu-ru
2004, 26(3): 246-249,255.
PDF
Kinematic Solutions for Redundant Robot Based on Paden-Kahan Subproblems
YANG Ming-ming, CHEN Wei-hai, YU Shou-qian, WU Zhen
2004, 26(3): 250-255.
PDF
Design of an End Effector Used on Cornea Grafting Microsurgery Robot
YU Yong-chu, BI Shu-sheng, LI Da-zhai, ZONG Guang-hua
2004, 26(3): 256-258,262.
PDF
The Study of Actual ZMP Measurement for a Biped Walking Robot Based on Force Plates Array System
QIAN Min, WU Zhong-cheng, SHEN Fei, GE Yu
2004, 26(3): 259-262.
PDF
Control Strategy of a Hydraulic 6-DOF Parallel Robot
YANG Hao-quan, ZHAO Ke-ding, WU Sheng-lin
2004, 26(3): 263-266,271.
PDF
Inspection Robot Control System of Power Transmission Line Based on Distributed Expert System
TANG Li, FANG Li-jin, WANG Hong-guang, ZHANG Hong-zhi
2004, 26(3): 267-271.
PDF
Architecture Design and Analysis of an Omni-directional Mobile Manipulator
LI Jia-ning, YI Jian-qiang, ZHAO Dong-bin, DENG Xu-yue, XI Guang-cheng
2004, 26(3): 272-276.
PDF
Survey of Research on Robotic Visual Servoing
WANG Lin-kun, XU De, TAN Min
2004, 26(3): 277-282.
PDF
Research on Biomimetic Robotics
XU Hong-yan, FU Yi-li, WANG Shu-guo, LIU Jian-guo
2004, 26(3): 283-288.
PDF