column
DESIGN OF A SELF-SCRAMBLE ROBOT FOR SPHERICAL SURFACE
ZHANG Hou-xiang, TANG Bo-yan, LIU Rong, XU Zhen-xiang, LI Xi-jiang, ZONG Guang-hua
2004, 26(1): 1-6,62.
PDF
RESEARCH ON UNTETHERED AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLE CONTROL METHOD
LIU Jian, YU Chuang, LIU Ai-min
2004, 26(1): 7-10.
PDF
A NOVEL GENETIC ALGORITHM FOR ROBOT PATH PLANNING IN ENVIRONMENT CONTAINING LARGE NUMBERS OF IRREGULAR OBSTACLES
LUO Xiong, FAN Xiao-ping, YI Sheng, ZHANG Heng
2004, 26(1): 11-16.
PDF
A ROAD NAVIGATION METHOD BASED ON IMAGE LOCAL SINGULAR VALUE VECTOR AND BP NEURAL NETWORK CLASSIFIER
HAN Qing-kai, DU Wu, YIN Hong-xiang, WEN Bang-chun
2004, 26(1): 17-21.
PDF
DESIGN AND REALIZATION OF A DYNAMICS CONTROL EXPERIMENT PLATFORM FOR AN ANTHROPOMORPHIC MANIPULATOR
DONG Chun, XU Wen-li, YANG Geng, SUN Li-ning, LI Ri-feng
2004, 26(1): 22-26,31.
PDF
MOTION PLANNING FOR MOBILE ROBOT UNDER UNSTRUCTURED ENVIRONMENT
SHI Hong-yan, SUN Chang-zhi
2004, 26(1): 27-31.
PDF
SLIDING MODE VARIABLE STRUCTURE CONTROL OF A MACRO/MICRO DRIVE POSITIONING SYSTEM
SUN Shao-yun, QU Dong-sheng, SUN Li-ning, WANG Li, CAI He-gao
2004, 26(1): 32-34.
PDF
PERFORMANCE ANALYSIS OF TRACK-LEG MOBILE ROBOT IN UNSTRUCTURED ENVIRONMENT
XIN Jian-guo, LI Xiao-fan, WANG Zhong, YAO Chen, YUAN Pei-zhang
2004, 26(1): 35-39.
PDF
DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MOTION CONTROLLER OF TWO-WHEELED MOBILE ROBOT
HUANG Yong-zhi, CHEN Wei-dong
2004, 26(1): 40-44.
PDF
ACTIVE VIBRATION CONTROL FOR FLEXIBLE PIEZOELECTRIC MANIPULATOR
QIU Zhi-cheng, XIE Cun-xi, ZHANG Hong-hua, WU Hong-xin
2004, 26(1): 45-48,73.
PDF
KINEMATIC ANALYSIS OF AN OMNIDIRECTIONAL MOBILE ROBOT
DENG Xu-yue, YI Jian-qiang, ZHAO Dong-bin
2004, 26(1): 49-53.
PDF
RESEARCH ON THE CONDUCTIVE-RUBBER-BASED DYNAMIC FLEXIBLE TACTILE SENSOR SYSTEM AND ITS IMAGE RESTORATION
TIAN Jiang, TIAN Jie, PU Jun, WU Xiao-qin, XIE Kai-nian
2004, 26(1): 54-57.
PDF
A COORDINATION CONTROL METHOD FOR MULTI-ROBOT
MENG Wei, HONG Bing-rong, HAN Xue-dong
2004, 26(1): 58-62.
PDF
CONTROL OF A 2-DOF TRANSLATIONAL HIGH-SPEED AND LIGHT-WEIGHT PARALLEL MANIPULATOR
LI Zhan-xian, HUANG Tian, MEI Jiang-ping
2004, 26(1): 63-68.
PDF
RESEARCH ON TEAM FORMATION SYSTEM OF MULTI-ROBOT WITH ADAPTABILITY TO THE ENVIRONMENT
ZHANG Ru-bo, WANG Jing, SUN Shi-liang
2004, 26(1): 69-73.
PDF
STUDY ON THE ROUTE SEARCHING OF MULTI-AGENT IN REAL-TIME DYNAMIC ENVIRONMENT
LI Jian-wei, ZHANG Kai, WANG Jian, HONG Bing-rong, YANG Yan
2004, 26(1): 74-77.
PDF
TRAJECTORY TRACKING CONTROL OF WHEELED MOBILE ROBOT BASED ON GLOBAL VISION
CAO Yang, XIANG Long-jiang, XU Xin-he
2004, 26(1): 78-82.
PDF
ROBOT TRAJECTORY PLANNING BASED ON GEODESICS
ZHANG Lian-dong, WANG De-lun
2004, 26(1): 83-86.
PDF
RESEARCH ON ENVIRONMENTAL COGNITION THEORY AND METHODOLOGY FOR MOBILE ROBOTS
CAI Zi-xing, ZOU Xiao-bing
2004, 26(1): 87-91.
PDF
RESEARCH ON SIMULTANEOUS LOCALIZATION AND MAPPING OF MOBILE ROBOT
CHI Jian-nan, XU Xin-he
2004, 26(1): 92-96.
PDF