column
MONOCULAR VISION NAVIGATION IN VEHICLE INTELLIGENT AUXILIARY DRIVE SYSTEM
ZHOU Xin, HUANG Xi-yue, FAN You-ping, LIU Tao
2003, 25(4): 289-295.
PDF
OPTICAL FIBRE POSITIONING BASED ON BINOCULAR VISION
YU Bo, LIU Rong, ZONG Guang-hua
2003, 25(4): 296-299.
PDF
SAFE-RUNNING AREA CONTROL FOR MOBILE ROBOT
GONG Jian-wei, LU Ji-lian, GAO Jun-yao
2003, 25(4): 300-303.
PDF
PATH PLANNING AND MAPPING WITH MOBILE ROBOT
GUO Ge
2003, 25(4): 304-307.
PDF
NATURAL LANGUAGE PROGRMMING FOR TASKS FOR A MOBILE ROBOT
NIE Xian-li, JIANG Ping, CHEN Hui-tang
2003, 25(4): 308-312.
PDF
NONVISUAL SENSOR AND ITS SIGNAL PROCESSING METHOD FOR A MOBILE ROBOT
CHEN Xi-jun, YE Tao, LI Lei, HOU Zeng-guang, TAN Min
2003, 25(4): 313-317.
PDF
ROBOT SPRAY PAINTING SYSTEM
WANG Guang-jun, LU Wen-juan
2003, 25(4): 318-321.
PDF
MICROMANIPULATION ROBOT DEPTH EXTRACTION BASED ON MICRO IMAGE DEFOCUS FEATURE
LÜ Xia-dong, HUANG Xin-han, WANG Min, PENG Gang
2003, 25(4): 322-326.
PDF
METHOD OF MOBILE ROBOT PATH PLANNING IN DYNAMIC ENVIRONMENT BASED ON GENETIC ALGORITHM
LIU Guo-dong, XIE Hong-bin, LI Chun-guang
2003, 25(4): 327-330.
PDF
INTELLIGENT CONTROL METHOD ON PRIMITIVE IN MICRO-OPERATION ROBOT
WEN Yu-hua, LU Gui-zhang, ZHAO Xin
2003, 25(4): 331-334.
PDF
STUDY ON THE JOINT DRIVER OF MICRO ROBOT BASED ON PIEZOELECTRIC ELEMENT FOR CELIAC OPERATION
MA Ji, WU Yue-hua, XU Min, DU Hua-sheng, YANG Jie
2003, 25(4): 335-338.
PDF
STUDY ON THE APPLICATION OF NETWORK SENSORS TO ROBOTIC PERCEPTUAL SYSTEM
BIAN Yi-wen, WU Zhong-cheng, GE Yu, SHEN Fei, QIAN Peng-an
2003, 25(4): 339-343.
PDF
A NEW MULTI-AGENT REINFORCEMENT LEARNING ALGORITHM AND ITS APPLICATION TO MULTI-ROBOT COOPERATION TASKS
GU Guo-chang, ZHONG Yu, ZHANG Ru-bo
2003, 25(4): 344-348.
PDF
ANALYSIS AND DESIGN OF BINDING MANIPULATOR OF STEEL BARS
LI Jun, FU Yong-ling, PEI Zhong-cai, ZHANG Xin-yong, TANG Zhi-yong
2003, 25(4): 349-352.
PDF
MODELS OF SPRAY GUN AND SIMULATION IN ROBOTICS SPRAY PAINTING
FENG Chuan, SUN Zeng-qi
2003, 25(4): 353-358.
PDF
"CR-02" AUV USED IN POINT-SURVEY
LI Yi-ping, YAN Kui-chen
2003, 25(4): 359-362.
PDF
REARCH OF INTERNET-BASED ROBOT TELEOPERATION SYSTEM BASING ON IP QOS TECHNOLOGY
SHI Ying-hai, WANG Yue-chao
2003, 25(4): 363-366.
PDF
FULLY COMPLIANT ROBOTIC MECHANISMS AND THEIR CONFIGURATIONS
YU Jing-jun, ZONG Guang-hua, BI Shu-sheng
2003, 25(4): 367-372.
PDF
RESEARCH ON ROBOT SOCCER GAME
HONG Bing-rong, HAN Xue-dong, MENG Wei
2003, 25(4): 373-377.
PDF
REVIEW ON THE DESIGN OF MIDDLE SIZE SELF-DETERMINED SOCCER ROBOT
LUO Zhen, CAO Qi-xin, CHEN Wei-dong
2003, 25(4): 378-384.
PDF