column
DYNAMIC ANALYSIS OF FLEXIBLE ROBOT COOPERATION SYSTEM BASED ON ASSUMED MODES
MAO Li-jun, YU Yue-qing
2003, 25(2): 97-100.
PDF
STUDY OF FLEXIBLE WAIST MECHANISM FOR MOBILE HUMANOID ROBOT
ZHAO Tie-jun, ZHAO Ming-yang, SHAN Guang-kun, WANG Hong-guang, CHEN Shu-hong
2003, 25(2): 101-104.
PDF
A DESIGN METHOD FOR INTERNET-BASED ROBOT CONTROL SYSTEM WITH REAL-TIME ABILITY
SHI Ying-hai, WANG Yue-chao
2003, 25(2): 105-108,112.
PDF
ERROR-CORRECTING CODES IN COMMUNICATION OF ROBOT FOR PRESSURE TUBE DETECTION IN BOILER
LI Yan-ming, QIN Chang-jun, XU Jun, MA Pei-sun
2003, 25(2): 109-112.
PDF
THE TELE-ROBOT CONTROL SYSTEM DEVELOPED BY JAVA
BAI Jian, WU Zhen-wei, LIU Zhen-shi
2003, 25(2): 113-116.
PDF
RESEARCH ON OBSTACLE AVOIDANCE PLANNING FOR MOBILE ROBOTS IN DYNMIC WORLD
XU Tong, TANG Zhen-min
2003, 25(2): 117-122,139.
PDF
PEMFC APPLIED RESEARCH ON UNTETHERED UNDERWATER VEHICLES
YUAN Xue-qing, YAN Kui-chen, HONG You-lu, SUN De-yao
2003, 25(2): 123-126.
PDF
MECHANICAL CONFIGURATION OF RPJ-D AND RELIABILITY DESIGN FOR ITS DISTRIBUTED COMPUTER CONTROL SYSTEM
ZHOU Feng-yu, LIU Ming, ZHANG Zhi-xian, LI Yi-bin, SU Xue-cheng
2003, 25(2): 127-131.
PDF
STRUCTURE SYNTHESIS OF SURGICAL ROBOT ORIENTING TO MINIMALLY INVASIVE SURGERY
LIU Da, WANG Tian-miao, ZHANG Yu-ru, HU Lei, LI Wei
2003, 25(2): 132-135.
PDF
DEVELOPMENT OF HIGH PERFORMANCE ROBOT CONTROL SYSTEM
QU Dao-kui, XU Fang, WANG Tian-ran
2003, 25(2): 136-139.
PDF
DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A LASER PLANE SYSTEM
LI Yi-shuang
2003, 25(2): 140-142.
PDF
RESEARCH ON MINIATURE FIVE DOF FINGERTIP FORCE/TORQUE SENSOR
YANG Lei, GAO Xiao-hui, JIANG Li, LIU Hong
2003, 25(2): 143-146.
PDF
CIRCLE LOCUS-BASED OBSTACLE AVOIDANCE FOR NONHOLONOMIC MOBILE ROBOT
SI Bing-yu, LU Zong-tao, XU Xin-he
2003, 25(2): 147-151.
PDF
A NEW ALGORITHM FOR MOBILE ROBOT GLOBAL PATH PLANNING
WANG Zhong-min, YUE Hong
2003, 25(2): 152-155,166.
PDF
A DYNAMIC REGION DECOMPOSITION APPROACH TO COOPERATIVE MULTI-ROBOT MAP-BUILDING
ZHANG Hong-feng, WANG Shuo, TAN Min, WANG Long
2003, 25(2): 156-162.
PDF
THRUSTER FAULT-TOLERANT CONTROL OF AN AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLE
LIU Jian-cheng, WAN Lei, DAI Jie, PANG Yong-jie
2003, 25(2): 163-166.
PDF
RESEARCH ON COLLISION ALGORITHM FOR DUAL-ROBOT UNDER COORDINATIVE OPERATION AND SIMULATION
LIU Cheng-Hang, ZHANG Kai, Jay Lee
2003, 25(2): 167-171.
PDF
RESEARCH ON ROBOT OFF-LINE PROGRAMMING BASED ON VIRTUAL REALITY
REN Qian, WANG Shu-guo, CHEN Xiang-li, FU Yi-li, CAI He-gao
2003, 25(2): 172-177.
PDF
ADAPTIVE FUZZY CONTROLLER FOR LEG-WHEELED MOBILE ROBOT
LI Jin-liang, LU Tian-sheng
2003, 25(2): 178-181.
PDF
AN OVERVIEW OF MEDICAL ROBOTS
DU Zhi-jiang, SUN Li-ning, FU Li-xin
2003, 25(2): 182-187.
PDF
STATE OF ARTS AND DEVELOPMENT TRENDS TOWARD APPLICATION-ORIENTED FORCE/TORQUE SENSORS
GE Yu, WU Zong-cheng, GE Yun-jian
2003, 25(2): 188-192.
PDF