column
TWO ADAPTIVE METHODS FOR DYNAMIC COMPENSATION OF WRIST FORCE SENSOR
HUANG Leiguang, LI Yaotong, TAN Min
1997, 19(4): 241-243,276.
PDF
ENVIRONMENT MODELING FOR TELEOPERATE MOBILE ROBOT
WANG Jiangang, DONG Zaili, XU Xinping
1997, 19(4): 244-249.
PDF
INSTANTANEOUS MOTION OF STANFORD INDUSTRIAL ROBOT AT SPECIAL CONFIGURATIONS
WANG Jing, HUANG Zhen
1997, 19(4): 250-255.
PDF
THE DYNAMIC TRACKING CONTROL OF SPACE ROBOT FLEXIBLE MANIPULATOR
DING Xilun, WANG Shuguo, CAI Hegao
1997, 19(4): 256-258,281.
PDF
KINEMATICS ANALYSIS OF THE SERIAL PARALLEL MICROMOTION MANIPULATOR
BI Shusheng, WANG Shoujie, ZONG Guanghua
1997, 19(4): 259-264.
PDF
CONTACT POSITION SENSING FOR ROBOTS USING FORCE/TORQUE SENSORS
ZHOU Xuecai, LI Zexiang, ZHANG Qixian
1997, 19(4): 265-270.
PDF
TWO ADAPTIVE METHODS FOR DYNAMIC COMPENSATION OF WRIST FORCE SENSOR
XU Kejun, ZHANG Ying, JIANG Dunming, WANG Guotai
1997, 19(4): 271-276.
PDF
THE RESEARCH OF ANTICORROSIVE COATING ROBOT IN SMALL DIAMETER PIPELINE
DENG Zongquan, WANG Yongfu, ZHANG Xiaohua, DONG Lianhai, BI Dexue, CHEN Ming, ZHANG Shuxia, HE Ruiquan
1997, 19(4): 277-281.
PDF
DESIGN OF NAVIGATION MODEL FOR AUTONOMOUS MOBILE ROBOT
HU Xiaomin, ZHANG Youjun, ZHU Miaoliang
1997, 19(4): 282-286.
PDF
APPROACH TO THE MOTION MODEL OF A CREEPING MICRO ROBOT WITH THE STRUCTURE INTELLECTUALIZED BY ELECTRO RHEOLOGICAL FLUID
YUAN Weizheng, HU Xiaojiang, MA Binghe
1997, 19(4): 287-289,305.
PDF
A STUDY OF A NEW METHOD OF LOCATION DATA FUSION
LI Guodong, CHEN Weinan
1997, 19(4): 290-293.
PDF
OPTIMAL MOTION PLANNING FOR MOBILE ROBOTS IN A DYNAMIC ENVIRONMENT WITH MULTIPLE MOVING OBSTACLES USING HIERARCHICAL OPTIMAL CONTROL
CHENG Ping, SUN Maoxiang, YIN Chaowan, WANG Yanhong
1997, 19(4): 294-299.
PDF
RESEARCH ON ASSEMBLY STRATEGIES AND EXPERIMENT FOR ARBITRARY CONVEX PEG HOLE PARTS AND MULTIPLE PEG HOLE PARTS
YOU Bo, ZHANG Yongjun, CAI Hegao
1997, 19(4): 300-305.
PDF
ON GENERALIZED CENTER OF COMPLIANCE AND STIFFNESS OF MANIPULATOR
DU Kelin, HU Jianyuan, HUANG Xinhan
1997, 19(4): 306-311.
PDF
1997, 19(4): 312-313.
PDF
ZHAO Dong bo, XIONG Youlun
1997, 19(4): 314-320.
PDF