column
AN OPEN SYSTEM FOR MOBILE ROBOT
WANG Tianran, ZHU Fenng, PENG Hui, HUANG Shan, FENG Jianing, SHAO Changsheng
1995, 17(4): 193-199.
PDF
STUDY ON TRANSLATIONAL DRIVING MECHANISM OF MOVING MINIKOBOT
YANG Zhigang, HE Wendi, KANG Xiaotao
1995, 17(4): 200-205,217.
PDF
OPTIMUMM OTION PLANNING IN JOINT SPACE USING GENETIC AIGORTHMS
YUN Weimin, XI Yugeng
1995, 17(4): 206-217.
PDF
A HYDRAULIC PARALLEL MANIPULATOR MRACS WITH INTERFERENCE FORCE COMPLEMENT
KONG LingFu, HUANG Zhen, CAI Hegao
1995, 17(4): 218-222,229.
PDF
ELECTROMAGNETIC DRIVE MICROROBOT MOBILE MECHANISM AND DESIGN
ZHANG Dongmin, ZHU Chan’an, YANG Jie
1995, 17(4): 223-229.
PDF
THE DEVELOPMENT OF TWO MANIPULATORS FOR ROV
XIANG Zhongxiang, MAO Jiyu, YANG Nonglin, LI Weijia
1995, 17(4): 230-236.
PDF
HELMETED STEREO TV MONITOR SYSTEM ROR REMOTE ARC WEL DING ROBOT
ZNANG Huibin, ZHOU Zhengfeng, WU Lin, ZHANG Jiong
1995, 17(4): 237-239.
PDF
NEW METHOD OF THE BASE POINT CHOOSING FOR WHEELED MOBILE ROBOT PATH PLANNING
DA Chaoping, SUN Maoxiang, WANG Yanhong, YIN Chaowan
1995, 17(4): 240-243.
PDF
REASONING AND NAVIGATION IN UNCERTAIN ENVIRONMENIS
XIONG Ning, SHAO Shihuang
1995, 17(4): 244-249.
PDF
ACTIVE CONTROL——AN EFFECTIVEM ETHOD OF REDUCING VIBRATION CONTROL OF ROBOTS
LUO Fei, YUD Datai
1995, 17(4): 250-255.
PDF