column
Real-time Mobile Telerobot over IP Networks Based on Predictive Control
WANG Shi-hua, XU Bu-gong, LIU Yun-hui, ZHOU Ye-ming
2007, 29(4): 305-312.
PDF
A Mechanism of Cooperative Coevolution with Local Interaction for Collective Cooperation Behaviors
LUO Jie, DUAN Jian-min, CHEN Jian-xin
2007, 29(4): 313-319.
PDF
Underwater Deformation Precision Analysis of Shape Memory Alloy Actuators Used in Biomimetic Fish Fin
ZHANG Yong-hua, HE Jian-hui, ZHANG Shi-wu, YANG Jie
2007, 29(4): 320-325.
PDF
Design and Application of an Insulating Lift Actuated with Relay Style
GU Yi, WENG Xin-hua, YANG Ru-qing
2007, 29(4): 326-330.
PDF
Research on Wafer Pre-alignment System
RONG Wei-bin, SONG Yi-xu, QIAO Sui-long, SUN Li-ning, ZHAO Yannan, LI Chun-jiang
2007, 29(4): 331-336.
PDF
Development of a Component-based Mobile Robot Software System
LIU Guo-cheng, WANG Yong-ji, XU Jian-sheng
2007, 29(4): 337-341,347.
PDF
Modelling of the Oculomotor Control System for Biomimetic Robot Eye
ZOU Hai-rong, GONG Zhen-bang, XIE Shao-rong
2007, 29(4): 342-347.
PDF
Research on the Effect of Quantization Error on the Accuracy of Pose Estimation from Straight Lines
ZHU Feng, QIN Li-juan, TAN Da-long
2007, 29(4): 348-352.
PDF
Calibration of Stereo Vision System Based on a New Binocular Device
YU Shu-chun, ZHU Yan-he, YAN Ji-hong, ZHAO Jie
2007, 29(4): 353-356,362.
PDF
Microscopic Visual Servoing for Microassembly Robot Depth Motion Based on Defocus Image Features
Lv Xia-dong, HUANG Xin-han, WANG Min
2007, 29(4): 357-362.
PDF
A Pilot Study on Nano Forces in AFM-Based Robotic Nanomanipulation
TIAN Xiao-jun, WANG Yue-chao, DONG Zai-li
2007, 29(4): 363-367.
PDF
Optimal Design for Kinematics Parameter of Medical Robot
WANG Rong-jun, LIU Da, JIA Pei-fa
2007, 29(4): 368-373.
PDF
Grasp Planning and Analysis for Three-fingered Dexterous Hand with Symmetrical Configuration Considering Self Weight Influence
ZHANG Yan-heng, YUN Chao, SUN Han-xu, JIA Qing-xuan
2007, 29(4): 374-377,383.
PDF
Control System Design of a Space Docking Simulation Platform Based on Finite State Machine
WU Nan, FANG Li-jin, JIANG Chun-ying, ZHANG Fei
2007, 29(4): 378-383.
PDF
A Planetary Rover Localization Algorithm Based on Wireless Sensor Network
DENG Hong-bin, JIA Yun-de, LIU Shu-hua, JIANG Hui-ping, LIU Fa-wang
2007, 29(4): 384-388.
PDF
Trajectory Tracking Control for a 7-DOF Cable-Driven Modular Manipulator
CHEN Wei-hai, MAN Zheng, YU Shou-qian, WANG Tian-miao
2007, 29(4): 389-396.
PDF
Map-based Self-localization and Navigation System for Mobile Robots
ZHENG Hong, WANG Jing-chuan, CHEN Wei-dong
2007, 29(4): 397-402.
PDF
Development of an Integrated Strain Gauge for a Micro Six-Axis Force Sensor
WANG Jia-li, JIANG Li, LIU Hong
2007, 29(4): 403-406.
PDF
Intelligent Robot Mowers:A Review
CONG Ming, JIN Li-gang, FANG Bo
2007, 29(4): 407-416.
PDF