column
A Hierarchical Fuzzy Controller for Real-time Mobile Robot Navigation in Unknown Environments
LI Bao-guo, ZONG Guang-hua
2005, 27(6): 481-485,501.
PDF
Distributed Active Sensing System Experimental Platform Based on Mobile Communication Network and Multiple Robots
FAN Wei-hong, LIU Yun-hui, LI Ying-ying, CAI Xuan-ping, WANG Cheng-you
2005, 27(6): 486-490.
PDF
Robot Calibration Algorithms and Their Application to Polishing Robot
WANG Dong-shu, LI Guang-yan, XU Fang, XU Xin-he
2005, 27(6): 491-496,501.
PDF
Study on the Manipulation Capacity of an Underactuated Underwater Robot Hand
NIE Yu-man, XU De-zhang, WANG Yong, LIU Zheng-shi, GE Yun-jian
2005, 27(6): 497-501.
PDF
Design and Analysis on the Architecture of an Intelligent Iterative Inspection Robot
LI Xiang-dong, LU Shou-yin, WANG Hong, GUAN Rui-qing, AN Dong, LI Bing-qiang
2005, 27(6): 502-506.
PDF
Research on Controlling Mobile Robots Using GPRS System
QIAO Zhuo, YAO Chen, LI Xiao-fan
2005, 27(6): 507-511,544.
PDF
Parameter Identification of Unknown Object Handled by a Dual-arm Four-Degree-of-Freedom Space Robot
GUO Qi, HONG Bing-rong
2005, 27(6): 512-516.
PDF
Research on Embedded Multi-joint Servo Controller of Quadruped Bionic Robot
SUN Li-ning, WANG Peng-fei, HUANG Bo
2005, 27(6): 517-520.
PDF
Path Searching of Tractor-Trailer Robot Based on Circuit Map
TIAN Jing, HUANG Ya-lou, LIU Zuo-jun
2005, 27(6): 521-525.
PDF
Simulation of Robust H Filter for AUV Heading Control System
XIONG Hua-sheng, BIAN Xin-qian, SHI Xiao-cheng
2005, 27(6): 526-529,534.
PDF
Research on Real-time Obstacle Avoidance Navigation System of Biped Soccer Robot
YANG Jing-dong, HUANG Qing-cheng, HONG Bing-rong
2005, 27(6): 530-534.
PDF
Research on Maneuverability Simulation Calculation of Underwater Vehicle by CFX and USAERO
KANG Tao, HU Ke, HU Zhi-qiang, LIN Yang
2005, 27(6): 535-538.
PDF
Displacement Analysis and Synthesis of Parallel Manipulator via Screw Theory
ZHU Da-chang, FANG Yue-fa
2005, 27(6): 539-544.
PDF
Robust Estimation of Vision Fundamental Matrix Based on Projective Space
MA Yong-zhuang, LIU Wei-jun
2005, 27(6): 545-549.
PDF
Research on Kinematics of "Dragon of Puncturing Mud" Robot Based on Turning Device
ZHANG Zhong-lin, MENG Qing-xin, WANG Hua
2005, 27(6): 550-554.
PDF
Dynamics Analysis on Serpentine Locomotion of a New Snake-like Robot
YE Chang-long, MA Shu-gen, LI Bin, WANG Yue-chao, JING Tao
2005, 27(6): 555-560.
PDF
Foreign Status of Humanoid Robot
LI Yun-ming
2005, 27(6): 561-568.
PDF
Research and Progress in Bio-nano-robot
JIANG Huai-wei, WANG Shi-gang, XU Wei, ZHANG Zhi-zhou, HE Lin
2005, 27(6): 569-574.
PDF