column
Research on Batch Micro Operation Automation
WEN Yu-hua, LU Gui-zhang, ZHAO Xin
2004, 26(6): 481-485.
PDF
A Linear Self-calibration Algorithm Based on Binocular Active Vision
MA Yong-zhuang, LIU Wei-jun
2004, 26(6): 486-490.
PDF
A Control Architecture Based on Artificial Emotion for Anthropomorphic Robot
SONG Yi-xu, JIA Pei-fa
2004, 26(6): 491-495.
PDF
Development of the Underactuated Self-adaptive Robotic Hand
SHI Shi-cai, GAO Xiao-hui, JIANG Li, LIU Hong
2004, 26(6): 496-501.
PDF
Coordinated Manipulation and Joint Torque Optimization of Three Branches Robot
ZHANG Qiu-hao, SUN Han-xu
2004, 26(6): 502-505,542.
PDF
Development of a Snake-like Robot with 3D Mobility
LI Bin, MA Shu-gen, WANG Yue-chao, CHEN Li, WANG Yang
2004, 26(6): 506-509.
PDF
Modeling and Simulation of a Deep Seabed Tracked Vehicle
CHEN Feng, GUI Wei-hua, WANG Sui-ping, SHEN De-yao, HAN Xiao-ying
2004, 26(6): 510-514.
PDF
Observer-based Neural Network Adaptive Control of Underwater Vehicles
GAO Jian-shu, XING Zhi-wei, ZHANG Hong-bo
2004, 26(6): 515-518.
PDF
Algorithm and Implementation of Auto-searching Weld Line for Welding Mobile Robot
ZHANG Ke, Lü Xue-qin, JIN Xing, WU Yi-xiong
2004, 26(6): 519-523,528.
PDF
Adaptive Color Image Segmentation for Mobile Robot Based on Histogram of Component
AN Cheng-wan, ZHANG Yong-qian, LI Gui-zhi, TAN min
2004, 26(6): 524-528.
PDF
Impact of Initial Stance of Quadruped Trotting on Walking Stability
HE Dong-qing, MA Pei-sun, CAO Xi, CAO Chong-zhen, YU Hui-tao
2004, 26(6): 529-532,537.
PDF
Research on Virtual Surgery Simulation System of Teleoperation Bone-setting Robot
SUN Li-ning, YANG Dong-hai, DU Zhi-jiang, ZHANG Jian
2004, 26(6): 533-537.
PDF
A Method of Camera Self-calibration Based on a Planar Template
WANG Nian, FAN Yi-zheng, LIANG Dong, WEI Sui
2004, 26(6): 538-542.
PDF
Design and Realization of Robot Control System for Neurosurgery
TANG Can, WANG Tian-miao, CHOU Wu-sheng, YUAN Chao
2004, 26(6): 543-547,552.
PDF
A Fuzzy Control Based Path Planning Strategy for Autonomous Robot
FU Yi-li, GU Xiao-yu, WANG Shu-guo
2004, 26(6): 548-552.
PDF
Human-machine System and Its Application to Mobile Robot
WANG Ting, WANG Yue-chao
2004, 26(6): 553-557.
PDF
3-D Reconstruction Technology Based on Full Circle Multiple Views
ZHONG Si-dong, XIONG Jun, LIU Yong
2004, 26(6): 558-562.
PDF
Path Planning of Mobile Robot Based on Circuit Map
LIU Zuo-jun, HUANG Ya-lou, WANG Dan-wei, WANG Yi-gang
2004, 26(6): 563-568.
PDF
Overview of Autonomous Cleaning Robots
ZHU Shi-qiang, LIU Yu, PANG Zuo-wei, JIN Bo
2004, 26(6): 569-574.
PDF