column
MULTIFUNCTIONAL INTELLIGENT OUTDOOR MOBILE ROBOT TESTBED-THMR-V
ZHANG Peng-fei, HE Ke-zhong, OUYANG Zheng-zhu, ZHANG Jun-yu
2002, 24(2): 97-101.
PDF
OPEN EXPERIMENTAL PLATFORM OF THREE DOF OMNI DIRECTIONAL MOBILE ROBOT
TIAN Yu, WU Zhen-wei, LIU Chang-chun
2002, 24(2): 102-106,111.
PDF
RESEARCH AND DEVELOPMENT OF UNDERWATER ROBOFISH I-DEVELOPMENT OF A SMALL EXPERIMENTAL ROBOFISH
LIANG Jian-hong, WANG Tian-miao, WEI Hong-xing
2002, 24(2): 107-111.
PDF
COLLISION-FREE PATH PLANNING OF DUAL-ARM ROBOT
CHEN Fen, DING Fu-qiang, ZHAO Xi-fang
2002, 24(2): 112-114,121.
PDF
CITAVT-IV-A AUTONOMOUS LAND VEHICLE NAVIGATED BY MACHINE VISION
SUN Zhen-ping, AN Xiang-jing, HE Han-gen
2002, 24(2): 115-121.
PDF
STUDY OF VARIABLE STRUCTURE CONTROL TECHNOLOGY OF SAFETY SYSTEM DYNAMICS OF A CLIMBING ROBOT
YAN Shi-rong, S.K. Tso, WEN Bang-chun
2002, 24(2): 122-125.
PDF
STUDY ON SENSE NET AND TECHNOLOGY OF MOBILE ROBOTS
WU Wei, SI Bing-yu, XU Xin-he
2002, 24(2): 126-129,139.
PDF
AN ACCURATE SOLUTION TO THE INVERSE KINEMATIC PROBLEM OF A ROBOT MANIPULATOR BASED ON THE NEURAL NETWORK
CHEN Xue-sheng, CHEN Zai-li, XIE Tao
2002, 24(2): 130-133.
PDF
DESIGN OF INDUSTRIAL ROBOTIC CONTROLLER BASED ON DSP
TAN Shi-zhe, MEI Zhi-qian, YANG Ru-qing
2002, 24(2): 134-139.
PDF
GROUP-CONTROL ON MULTIPED ROBOT AND METHOD OF RELIABILITY
GU Yong-ping, ZHOU Hua-ping, MA Hong-xu
2002, 24(2): 140-143,164.
PDF
LEARNING CONTROL FOR ROBOT WITH UNACTUATED JOINTS
LUAN Nan, MING Ai-guo, ZHAO Xi-fang, CHEN Jian-ping
2002, 24(2): 144-149,170.
PDF
ROBOT SYSTEM TO MAKE BIOCHIP MICROARRAYS
ZHAO Dong, ZHOU Qiang, BI Shu-sheng, ZONG Guang-hua
2002, 24(2): 149-153,192.
PDF
RESEARCH ON THE LOCOMOTION MECHANISM OF THE SNAKE-LIKE ROBOT
LIU Hua, YAN Guo-zheng, DING Guo-qing
2002, 24(2): 154-158.
PDF
DEVELOPMENT OF ZXPJ01 FIRE-FIGHTING ROBOT
XU Zheng-fei, XU Chun-quan, DUN Xiang-ming
2002, 24(2): 159-164.
PDF
RESEARCH ON FIELDBUS CONTROL SYSTEM BASED ON CAN BUS OF ROBOTICIZED SCRAPER
DU Zhi-jiang, LU Tong-jun, WU Ping-chuan, CUI Min, LIU Hong-bo
2002, 24(2): 165-170.
PDF
HYBRID ARCHITECTURE OF ROBOT BASED ON SUBSUMPTION ARCHITECTURE
WANG Yu, LIN Liang-ming, YAN Guo-zheng
2002, 24(2): 171-176.
PDF
OVERVIEW OF LASER RADAR BASED POSE ESTIMATION FOR MOBILE ROBOTS
YANG Ming, WANG Hong, ZHANG Bo
2002, 24(2): 177-183.
PDF
CURRENT SITUATION OF MICROMANIPULATING ROBOT
SUN Li-ning, SUN Shao-yun, RONG Wei-bin, CAI He-gao
2002, 24(2): 184-187.
PDF
RESEARCH ON ROBOTIC BIONICS
ZHANG Xiu-li, ZHENG Hao-jun, CHEN Ken, DUAN Guang-hong
2002, 24(2): 188-192.
PDF