column
VIRTUAL REALITY ASSISTED ROBOT TELEOPERATION RESEARCH
LIU Wei-jun, ZHU Feng, DONG Zai-li
2001, 23(5): 385-390.
PDF
TELEOPERATION THROUGH LARGE TIME DELAYAPPLYING TELEPROGRAMMING
LI Yan, HE Han-gen
2001, 23(5): 391-396.
PDF
A METHOD OF ROBOT’S PATH SEARCHING IN DYNAMICENVIRONMENT BASED ON FUZZY CONCEPT
ZHUANG Xiao-dong, MENG Qing-chun, YIN Bo, WANG Lu-lin, XIONG Jian-she, WANG Xu-zhu
2001, 23(5): 397-399,458.
PDF
A VISION GLOBAL LOCATION SYSTEM TECHNIQUE FOR MOBILE ROBOTS
WEI Fang, DONG Zai-li, SUN Mao-xiang, WANG Xiao-lei
2001, 23(5): 400-404,420.
PDF
IMPLEMENTATION OF 3D GRAPHICALSIMULATION FOR GENERAL ROBOT
LIU Zhen-yu, XU Fang, CHEN Ying-lin
2001, 23(5): 404-406.
PDF
A METHOD OF COLLISION AVOIDANCE PLANNING FOR MULTI-ROBOTS IN DYNAMIC ENVIRONMENT
BO Xi-zhu, HONG Bing-rong
2001, 23(5): 407-410.
PDF
STUDY AND IMPLEMENTATION OF FORCE FEEDBACKEXPERIMENT SYSTEM FOR SPACETELEOPERATED ROBOT
LIU Guo-dong, LIAN Guang-yu, SUN Zeng-qi
2001, 23(5): 411-415.
PDF
DISTRIBUTED MOTION CONTROL SYSTEM OF BIPED WALKINGROBOTS BASED ON SERCOS
WEN Xu, SHI Zong-ying, ZHONG Yi-sheng, DU Ji-hong
2001, 23(5): 416-420.
PDF
MULTI-AGENT SYSTEM SIMULATION FRAMEWORK BASED ONCO-EVOLUTION AND ITS OBJECT ORIENTEDDESIGN AND IMPLEMENTATION
XUE Hong-tao, SHEN Lin-cheng, ZHU Hua-yong, CHANG Wen-sen
2001, 23(5): 421-425.
PDF
AN APPROACH TO PATH SMOOTHING FOR WHEELED MOBILEROBOTS BASED ON QUADTREE ENVIRONMENT MODEL
LI Hong-chao, HUANG Ya-lou, QUE Jia-lan, XU Jun, SUN Feng-chi
2001, 23(5): 426-430.
PDF
EXPERIMENTAL MODAL TEST OF BRIDGE-TYPE CARTESIANROBOT SUBJECT TO GREAT CENTRIFUGAL ACCELERATION
WEN Wei-zhen, WANG Zhi-li, ZONG Guang-hua
2001, 23(5): 431-435,430.
PDF
CONTROL AND INTERFACE TECHNOLOGY FOR PROFILELINING AND CUTTING ROBOT SYSTEM
WANG Yu, DING Guo-qing, LIN Liang-ming, WANG Hong-jie, WANG Zhi-wu
2001, 23(5): 436-441.
PDF
MAGNETIC LEVITATION SERVO FIXTURE FOR ROBOTICASSEMBLY AND INTELLIGENT CONTROL
XIE Cun-xi, YAN Bo, ZHANG Tie
2001, 23(5): 442-446.
PDF
VISUAL CORRECTION OF ERRORSIN ASSEMBLYTASK EXECUTED BY ROBOT
ZHENG Yan-xing, WEI Qing, CHANG Wen-sen
2001, 23(5): 446-448.
PDF
INDIVIDUAL CONTROL ARCHITECTURE FORMULTIPLE MOBILE ROBOT SYSTEM
CAO Zhi-qiang, ZHANG Bin, TAN Min
2001, 23(5): 450-454.
PDF
RESEARCH ON TRINOCULAR MATCHINGMETHODS FOR STEREO VISION
REN Zhong, SHAO Jun-li
2001, 23(5): 455-458.
PDF
ACTUAL ZMP MEASUREMENT SYSTEM FOR FORCE-MOMENSENSORS BASED HUMANOID ROBOT
LIU Li, WANG Jin-song, CHEN Ken, YANG Dong-chao, ZHAO Jian-dong
2001, 23(5): 459-462,466.
PDF
RESEARCH EVOLUTION ON BIOROBOTICS
MA Guang
2001, 23(5): 463-466.
PDF
STUDY AND ANALYSIS OF CURRENT SITUATION TOWARDSSWIMMING MICROROBOT IN LIQUID
TAN Xiang-qiang, ZHONG Ying-chun, YANG Yi-min
2001, 23(5): 467-470.
PDF
APPLIED STUDY OF OPTO-ELECTRONIC HYBRID SYSTEMFOR ROBOT VISION TARGET RECOGNITION
YU Yang, HUANG Wei-yi
2001, 23(5): 471-475.
PDF
BIOMIMETIC ROBOT RESEARCH AND ITS PERSPECTIVE
CHI Dong-xiang, YAN Guo-zheng
2001, 23(5): 476-480.
PDF