column
CONTROL ALGORITHM BASED ON JOINT DRIVEN TORQUE TO CAPTURE TARGET FOR FREE FLYING SPACE ROBOTS
LI Hua-zhong, HONG Bing-rong, TNA Hao-xuan
2000, 22(3): 161-168.
PDF
EVOLUTIONARY CONTROL ARCHITECTURE FOR AUTONOMOUS MOBILE ROBOT BASED ON FUNCTION/BEHAVIOR INTEGRATION
CAI Zi-xing, ZHOU Xiang, LI Mei-yi, LEI Ming
2000, 22(3): 169-175.
PDF
EXPERIMENTAL STUDY OF CONTROL APPROACHES TO VARIABLE CONSTRUCTION FOR ROBOT CONTROLLOR
LIU Bao-guo, WANG Tao, SONG Ke-wei
2000, 22(3): 176-182.
PDF
WORK-PIECE PRECISE GRASPING BY IMAGE FUSION PROCESSING AND ULTRASONIC RANGE MEASUREMENT
XIONG Chun-shan, HUANG Xin-han, WANG Min, PENG Gang
2000, 22(3): 183-187.
PDF
UNIFIED MODELS OF INFLUENCE COEFFICIENT OF MECHANISM
ZONG Zhi-jian, XU Jian-min
2000, 22(3): 188-193.
PDF
RESEARCH ON MULTIROBOT-ORIENTED APPLICATION INTER-OPERATION SYSTEM BASED ON CORBA COMMUNICATIONS
HE Ming-xi, YIN Chao-wan
2000, 22(3): 194-200.
PDF
DEVELOPMENT OF A NEW TELEMANIPULATION-ORIENTED DATA GLOVE
WANG Jia-shun, WANG Tian-miao, WEI Jun, HAN Zhuang-zhi, YOU Song
2000, 22(3): 201-206.
PDF
A STUDY OF GLOBAL LASER LOCATION SYSTEM FOR AUTONOMOUS MOBILE ROBOT
DONG Zai-li, WANG Guang-hui, TIAN Yan-tao, ZHU Feng, HONG Wei
2000, 22(3): 207-210.
PDF
AN OPTIMAL TRAJECTORY PLANNING SCHEME FOR MANIPULATORS BASED ON CONTROL PRECISION
MENG Chuan-wei, JIANG Ping, CHEN Hui-tang, WANG Yue-juan
2000, 22(3): 211-216.
PDF
IMAGE MOMENTS BASED VISUAL TRACKING OF 3D TRANSLATIONAL MOTION
LIN Jing, CHEN Hui-tang, WANG Yue-juan, XU Qiang-hua, JIANG Ping
2000, 22(3): 217-223.
PDF
DYNAMIC ANALYSIS OF DERUST MECHANISM WITH CONSTANT TORQUE OPERATING IN PIPELINE
DENG Zong-quan, JIANG Sheng-yuan, LI Gui-xian, CHEN Ming, LI Bin, SONG Yuer
2000, 22(3): 224-229.
PDF
COMPARISON OF CAPACITANCE MEASUREMENT FOR CAPACITANCE TOMOGRAPHY
XIA Jing-bo, LI Zhi-an, SONG Rui-ling
2000, 22(3): 230-234.
PDF
STATUS AND DEVELOPMENT ABOUT RESEARCHES ON ARCHITECTURE OF ROBOTIC CONTROLLER
LI Kai-sheng, ZHANG Hui-hui, FEI Renyuan, ZHONG Guang-hua
2000, 22(3): 235-240.
PDF