column
FORCE/POSITION HYBRID CONTROL OF ROBOT MANIPULATORS:PROBLEMS IN MATHEMATICAL MODEL AND EXPERIMENT RESEARCH
CHANG Wensen, ZHU Xiaofeng, ZHANG Quguang, XU Xiaolin
1993, 15(1): 1-9.
PDF
A NEW METHOD FOR IMPROVING THE DYNAMIC ACCURACY OF ROBOTS
ZHOU Xuecai, ZHANG Qixian
1993, 15(1): 10-15.
PDF
ROBOT TRAJECTORY PLANNING AND MOTION ANALYSIS BY USING THEORY OF DUAL TRANSFORMATION
ZHA Xuanfang, DU Hongliu, WANG Xinfeng, JIN Wanmin
1993, 15(1): 16-21.
PDF
VISUAL GUIDED QUALITATIVE NAVIGATION FOR MOBILE ROBOT
HUANG Yuming, LI Gengtian, YE Peijian, XU Guangyou
1993, 15(1): 22-24,58.
PDF
ROSIDY:A GENERAL GRAPHIC SIMULATION SOFTWARE FOR INDUSTRIAL ROBOTS
YU Wenwei, DENG Jianyi
1993, 15(1): 25-29.
PDF
A STUDY ON ROBOT GRAPHIC TEACH-IN PROGRAMMING
HE Hanwu, XIONG Youlun, HUANG Loulin
1993, 15(1): 30-34.
PDF
CEREBELLAR MODEL CONTROL OF AN INDUSTRIAL ROBOT MANIPULATOR
LIU Deman, YIN Chaowan
1993, 15(1): 35-39.
PDF
,
1993, 15(1): 39-39.
PDF
ANALYSIS OF DIRECTION CHANGING AND MOBILITY OF SIX-LEGGEG WALKING MACHINE
ZHAO Yongsheng, LIU Aixiu, HU ANG Zhen
1993, 15(1): 40-43.
PDF
RESEARCH ON MOTION OMNIDIRECTIONALITY OF WALKING MACHINES
WANG Jinsong, RONG Songnian, ZHANG Bopeng
1993, 15(1): 44-48.
PDF
, , ,
1993, 15(1): 49-54.
PDF
, , , , ,
1993, 15(1): 55-58.
PDF
, ,
1993, 15(1): 59-60.
PDF
,
1993, 15(1): 61-63.
PDF