column
, , ,
2021, 43(4): 385-385.
PDF
Robot-assisted Minimally Invasive Total Knee Arthroplasty System
ZHANG Yinghao, LI Weiquan, CHEN Jiahe, SONG Guoli, QI Yansong, XU Yongsheng, WANG Junchen
2021, 43(4): 386-394. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200527
PDF
A Voxel Map Construction Method of Endoscopic Intestinal Surgery RobotBased on Triangulation
GUO Wenkang, MEI Jiandong, SUN Rongchuan, YU Shumei, SUN Lining
2021, 43(4): 395-405. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200453
PDF
Design of a Soft Wrist Exoskeleton Based on SMA Actuator Module
XIE Qiaolian, MENG Qiaoling, ZENG Qingxin, DAI Yue, WU Zhiyu, CHEN Liyu, YU Hongliu
2021, 43(4): 406-413. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200584
PDF
Biomechanical Analysis on a Lower-limb Walking Assistance Exoskeleton in Sit-to-Stand Scenarios
SHI Kecheng, HUANG Rui, CHENG Hong, QIU Jing, PENG Zhinan, YIN Wenze
2021, 43(4): 414-423. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200508
PDF
Design and Control of a Motion Decoupling Continuum Robot for Single Port Surgery
ZHOU Yuanyuan, WANG Zhenxing, WANG Chongyang, LI Dingjia, ZHANG Cheng, GUO Wei, ZHANG Zhongtao, LIU Hao
2021, 43(4): 424-432. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200550
PDF
Design and Performance Experiment of a Lightweight Flexible Lower-Limb Exoskeleton
LIUWANG Zhiyi, ZHENG Yinhuan, SUN Jianquan, FU Ruiqing, WANG Dashuai
2021, 43(4): 433-442. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200292
PDF
Operation and Image Integrated Surgery Path Planning for Robotic Cochlear Precise Implantation
WANG Hongpeng, SHEN Lin, ZHAO Hui, FAN Chongshan, LI Zhengxin, ZHENG Fanjun, ZHANG Chen, HAN Jianda
2021, 43(4): 443-452. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200494
PDF
Hysteresis Compensation of Pneumatic Artificial Muscle ActuatedAssistive Robot for the Elbow Joint
QIN Yanding, XU Yuankai, HAN Jianda
2021, 43(4): 453-462. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200534
PDF
Design of the Fixation Mechanism for a Cable-driven Upper-limbExoskeleton Rehabilitation Robot
XU Chenyang, ZHANG Jianbin, CHEN Weihai, WANG Jianhua, FANG Zaojun, YANG Guilin
2021, 43(4): 463-472. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200519
PDF
Real-time Assistance Control of Hip Exoskeleton Based on Motion Prediction
XU Linghui, YANG Wei, YANG Canjun, ZHANG Jiyu, WANG Tian
2021, 43(4): 473-483. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200557
PDF
Robot-assisted Milling on the Bone Curved Surface Based on Vibrotactile Feedback
WANG Jinggang, XIA Guangming, DAI Yu, ZHANG Jianxun
2021, 43(4): 484-492. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210001
PDF
An Autonomous Intervention Strategy for Robotic Soft Endoscope Guidedby Anatomical Features
JIANG Wei, WANG Chongyang, YAN Bin, HE Xiao, CUI Huanqi, PENG Lihua, YANG Yunsheng, LIU Hao
2021, 43(4): 493-501,512. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200543
PDF
Partial Memory Iterative Learning Control with Velocity Constraints for Rehabilitative Training Walker under Human-robot Uncertainty
SUN Ping, SHAN Rui, WANG Shuoyu
2021, 43(4): 502-512. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200514
PDF