column
Design of a Compliant Robotic Arm Based on Series Elastic Actuator
ZHANG Xiuli, GU Xiaoxu, ZHAO Hongfu, WANG Kun
2016, 38(4): 385-394. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0385
PDF
Mechanical Design and Implementation of a Modular Autonomous Underwater Vehicle
MENG Lingshuai, LIN Yang, ZHENG Rong, XU Hongli, GU Haitao, JIA Qingyong
2016, 38(4): 395-401. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0395
PDF
Heave Compensation System Based on Hybrid Fuzzy P+ID Control
CHEN Qi, LI Wei, WANG Xiaohui, ZHANG Qifeng, ZHANG Wei
2016, 38(4): 402-409. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0402
PDF
Semantic Database Design and Semantic Map Construction of Robots Based on the Cloud
YU Jinshan, WU Hao, TIAN Guohui, XUE Yinghua, ZHAO Guixiang
2016, 38(4): 410-419. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0410
PDF
The PTZ Camera Control Method Based on the Improved Kernelized Correlation Filter
PAN Zhenfu, ZHU Yongli, ZHOU Guoliang
2016, 38(4): 420-427. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0420
PDF
Multiple Features Tracking Algorithm Based on an Improved Fusion Strategy
XIA Yu, WU Xiaojun, LI Ju, ZHOU Lifan
2016, 38(4): 428-436. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0428
PDF
Lidar Based Dynamic Obstacle Detection, Tracking and Recognition Method for Driverless Cars
HUANG Rulin, LIANG Huawei, CHEN Jiajia, ZHAO Pan, DU Mingbo
2016, 38(4): 437-443. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0437
PDF
3D Pedestrian Trajectory Tracking Based on Inertial/Magnetic Sensors
ZHENG Wei, PENG Gang
2016, 38(4): 444-450. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0444
PDF
Standing Balance Control of Humanoid Robot Based on Three-link Dynamic Model
ZHU Qiuguo, WU Haoxian, WU Jun, XIONG Rong
2016, 38(4): 451-457. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0451
PDF
A Baby-mimic Insufficient-DOF Quadruped Crawling Robot
ZHANG Xiuli, LIANG Yan
2016, 38(4): 458-466. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0458
PDF
An Efficient Reconfiguration Planning Method for Mobile Type Modular Robots
HU Yanan, MA Shugen, LI Bin, WANG Minghui, WANG Yuechao
2016, 38(4): 467-474,485. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0467
PDF
Design and Experimental Research of a Tandem Tensioning Constant-Torque Mechanism
NIU Fuliang, GAO Haibo, LIU Zhen, DING Liang, LI Nan, DENG Zongquan
2016, 38(4): 475-485. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0475
PDF
Acquisition Method of Inverse Kinematics Analytical Solutions for a Class of Robots Dissatisfying the Pieper Criterion
YU Lingtao, WANG Wenjie, WANG Zhengyu, GU Qing, WANG Lan
2016, 38(4): 486-494. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0486
PDF
Mechanism Design and Analysis of a Hybrid-Input Parallel Rehabilitation Robot with Humanoid Gaits
JIANG Lijie, WANG Liangyi, WANG Yong, CHEN Jin
2016, 38(4): 495-503. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0495
PDF
Trajectory Generation and Adjustment Method for Robot Manipulators in Human-Robot Collaboration
LIU Weihui, CHEN Diansheng, ZHANG Lizhi
2016, 38(4): 504-512. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0504
PDF