column
A Local Stereo Matching Algorithm Based on the Combination of Multiple Similarity Measures
LU Di, LIN Xue
2016, 38(1): 1-7. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0001
PDF
Visual Positioning Method and System for Rotor Flying Robot
LI Li, WANG Yaonan, LIU Hongjian, TAN Jianhao, ZHONG Hang
2016, 38(1): 8-16. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0008
PDF
A Sifting Mechanism Based Object Localization Algorithmfor Fast Probabilistic Occupancy Map
ZHAO Zhenjie, FANG Yongchun, ZHANG Xuebo
2016, 38(1): 17-26. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0017
PDF
A Motion Coupling Method for Tendon-driven Jointless Finger Exoskeleton
YANG Jianyu, XIE Hualong, SHI Jiashun
2016, 38(1): 27-32. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0027
PDF
A Method of Kinematic Analysis and Singularity Elimination for Upper-limb Exoskeleton
XIAO Yongfei, WANG Xuelin, LI Zhihai, ZHAO Yongguo
2016, 38(1): 33-40. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0033
PDF
Type Synthesis and Analysis of a Family of Novel Roll-Pitch Platform with Virtual Rotation Axis
LI Erwei, ZHAO Tieshi, CHEN Yuhang, WANG Chang, ZHAO Yanzhi, BIAN Hui
2016, 38(1): 41-48. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0041
PDF
Sorting System Algorithms Based on Machine Vision for Delta Robot
NI Hepeng, LIU Ya'nan, ZHANG Chengrui, WANG Yunfei, XIA Feihu, QIU Zhengshi
2016, 38(1): 49-55. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0049
PDF
Surrogate Model Based Optimization for Omni-directional Walking Parameters of Humanoids
ZHANG Jiwen, LIU Li, LI Changshuo, CHEN Ken
2016, 38(1): 56-63,74. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0056
PDF
Control of the Quadrupedal Trotting Based on Virtual Model
ZHANG Guoteng, RONG Xuewen, LI Yibin, CHAI Hui, LI Bin
2016, 38(1): 64-74. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0064
PDF
Design of a Robotic Foot with Three-axis Force Sensing Functions forBio-inspired Multi-legged Robots
DING Kai, SONG Guangming, QIAO Guifang, ZHANG Ying, LIU Jie, SONG Aiguo
2016, 38(1): 75-81. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0075
PDF
Design and Dynamic Analysis of Pectoral-Fin Propelled Mechanismwith 2 Degrees of Freedom
LI Zonggang, MAO Zhuyuan, GAO Pu, XIE Guangming
2016, 38(1): 82-90. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0082
PDF
Research and Application of the Control Systemfor a Portable Autonomous Underwater Vehicle
ZENG Junbao, LI Shuo, LI Yiping, WANG Xiaohui, YAN Shuxue
2016, 38(1): 91-97. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0091
PDF
Simulation of Real-time Dynamic Parameter Identification for Large Non-cooperative Targets Using Adaptive Reaction Null Space Control
ZHANG Bo, LIANG Bin, WANG Xueqian, MENG Deshan
2016, 38(1): 98-106. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0098
PDF
Robot-Assisted Master-slave System for Gastroscope Intervention
LI Yanmin, HAO Siwen, YANG Zhenda, LI Hongyi, YANG Yunsheng, LIU Hao
2016, 38(1): 107-114. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0107
PDF
An Auto-docking Assembly Test System for Target Suits
ZOU Yu, RONG Weibin, XING Jiyao, SUN Lining
2016, 38(1): 115-121. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0115
PDF
Wall Climbing Robot Based on Two-end Adsorption for Weld Seam Amending
CUI Zongwei, SUN Zhenguo, CHEN Qiang, ZHANG Wenzeng
2016, 38(1): 122-128. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0122
PDF