column
Bilateral Teleoperation Based on Range Sensor
WANG Yuji, SUN Fuchun, LIU Huaping, LI Yongming, MIN Haibo
2010, 32(6): 705-710.
PDF
A Path Planning and Following Algorithm Based on Twofold Interpolations
LIANG Zhiwei, MA Xudong, FANG Fang, ZHU Songhao
2010, 32(6): 711-720.
PDF
Scattering Model Based Underwater Image Restoration
BIAN Xinqian, WANG Xiaojuan
2010, 32(6): 721-725.
PDF
Propulsion and Maneuvering Performances of Two-Joint Biorobotic Autonomous Underwater Vehicle SPC-Ⅲ
LIANG Jianhong, ZHENG Weifeng, WEN Li, WANG Tianmiao, LIU Yongjun
2010, 32(6): 726-731,740.
PDF
Robust Bionic Learning System Design Based on FBFN and Its Application to Motion Balance Control
CAI Jianxian, RUAN Xiaogang
2010, 32(6): 732-740.
PDF
Position Control of a 3-DOF Horizontal Underactuated Robot
REN Zhiquan, YU Yueqing, ZHOU Jun
2010, 32(6): 741-748.
PDF
Kinematic Characteristics of Smart Material DE Actuated Binary Serial-Parallel Robot System
ZHANG Yichao, QI Xinmei, ZHENG Shousen
2010, 32(6): 749-753.
PDF
Experiments and Analysis of Cylindrical Dielectric Elastomer Actuators
WU Meng, WANG Huaming, ZHU Yinlong, ZHU Jianying
2010, 32(6): 754-758,765.
PDF
Typical Gaits and Motion Analysis of a Hexagonal Symmetrical Hexapod Robot
DING Xilun, WANG Zhiying, Alberto ROVETTA
2010, 32(6): 759-765.
PDF
On Biped Walking of Humanoid Robot Based on Movement Similarity
KE Wende, CUI Gang, HONG Bingrong, CAI Zesu, YUAN Qu
2010, 32(6): 766-772.
PDF
On Disturbance Rejection of the Bipedal Robots in Virtual Slope Walking
ZHAO Mingguo, DONG Hao, ZHANG Naiyao
2010, 32(6): 773-780,786.
PDF
Design of Bionic Eye Based on Spherical Parallel Mechanism with Optimized Parameters
LI Chao, XIE Shaorong, LI Hengyu, WANG Dong, LUO Jun
2010, 32(6): 781-786.
PDF
Working Accuracy Analysis and Error Compensation for Robotic Belt Grinding System
QI Lizhe, GAN Zhongxue, YUN Chao, TANG Qing, SUN Yunquan
2010, 32(6): 787-791,798.
PDF
Experimental Study on Fuzzy-Logic-Based Impedance Control for Upper-limb Rehabilitation Robot
XU Guozheng, SONG Aiguo, LI Huijun
2010, 32(6): 792-798.
PDF
Design of a Novel Multi-DOF Prosthetic Hand
GAO Yifu, LIU Yiwei, LIU Hong
2010, 32(6): 799-804.
PDF
A New Layered Multi-robot Cooperative Architecture Based on SOA
CAI Yunfei, TANG Zhenmin, YAN Yan
2010, 32(6): 805-811.
PDF
A General-purpose Method to Extract Features from LIDAR Data
LI Yangming, MENG Max Q.-H.
2010, 32(6): 812-821.
PDF
Reconstruction and Recognition of 3D Depth-of-Field Image Based on Laser Range Radar
CHEN Weihai, GAO Mingchen, WANG Jianhua
2010, 32(6): 822-827.
PDF
Distance Measurement in Visual Navigation of Monocular Autonomous Robots
WU Gang, TANG Zhenmin
2010, 32(6): 828-832.
PDF