column
Experimental Research on Lockup Structure of External Friction Based Medical Robot Joint
WANG Hong-jian, CAO Tong, LIU Da, TANG Can
2009, 31(3): 193-196.
PDF
On Clamping Dexterity of Minimally Invasive Surgical Robot Manipulator
ZHANG Li-xun, YU Ling-tao, ZHAO Ji-liang, XIA Zhen-tao
2009, 31(3): 197-203.
PDF
On Compatibility of an MRI-Guided Robot for Neurosurgery
HONG Zai-di, YUN Chao, ZHAO Lei
2009, 31(3): 204-209.
PDF
Nonlinear L2 Robust Control of an Active Vibration Isolation Platform Based on Stewart Parallel Mechanism
YANG Tao, MA Jia, HOU Zeng-guang, TAN Min
2009, 31(3): 210-216,223.
PDF
An Optimized Data Association Solution for SLAM
ZHOU Wu, ZHAO Chun-xia
2009, 31(3): 217-223.
PDF
A 3D Reconstruction Algorithm Based on 1D Subspace
LIU Shi-gang, PENG Ya-li, HAN Chong-zhao, WANG Ying-hua
2009, 31(3): 224-228.
PDF
High-Speed Vision System Based on Smart Camera and Its Target Tracking Algorithm
ZHANG Zheng-tao, XU De
2009, 31(3): 229-234,241.
PDF
Gear-type Differential Mechanisms for Rocker-type Mobile Robots
LI Yun-wang, GE Shi-rong, ZHU Hua
2009, 31(3): 235-241.
PDF
Global Reaction Optimization of Space Manipulator and Its Ground Test
SHI Shi-cai, WU Jian-wei, CUI Ping-yuan, LIU Hong
2009, 31(3): 242-247,253.
PDF
A Human-Robot-Interaction-Based Navigation System for Mobile Service Robot
HUANG Zhi-hua, TU Da-wei, ZHAO Qi-jie
2009, 31(3): 248-253.
PDF
Labview Based Realization of Motion Control for Steering Engine Driven Wall-climbing Robot with CPG Neural Network
ZHANG Long, LIU Ying, MENG Cai, WANG Tian-miao
2009, 31(3): 254-261.
PDF
A Biped Mobile Mechanism with Three Links Driven by One Actuator
WANG Xi-ming, YAO Yan-an
2009, 31(3): 262-269.
PDF
A Tele-manipulator with Tactile Tele-presence and Myoelectric Bionic Control
XI Xu-gang, LUO Zhi-zeng
2009, 31(3): 270-275.
PDF
Multi-objective Optimization Design for the Wheel-Propeller-Leg Driving Mechanism of an Amphibious Robot
TANG Yuan-gui, ZHANG Ai-qun, YU Jian-cheng, ZHANG Xue-qiang
2009, 31(3): 276-280.
PDF
Mechanism of Jet Propulsion in Aquatic Life and Its Application to Biomimetic Jet Propulsion Vehicles
WANG Zhen-long, LI Jian, HANG Guan-rong, WANG Yang-wei
2009, 31(3): 281-288.
PDF