column
A Networked Robot System Based on Distributed Intelligence
ZENG Wen-te, SU Jian-bo
2009, 31(1): 1-7.
PDF
Ground-based Verification Technology for Teleoperation of Space Robot
WANG Xue-qian, LIANG Bin, XU Wen-fu, LI Cheng
2009, 31(1): 8-14,19.
PDF
Pose Measurement of Robot Based on Relative Coordinate
LIU Wei, ZHAO Jian-bo, GAO Feng, QI Kai-cheng
2009, 31(1): 15-19.
PDF
A Robust Method for Vehicle Ego-Motion Estimation Based on Monocular Vision
LIU Wei, WEI Cun-wei, ZHAO Feng, DUAN Bo-bo, YUAN Huai, ZHAO Hong
2009, 31(1): 20-24,32.
PDF
A FastSLAM 2.0 Algorithm Based on Genetic Algorithm
ZHOU Wu, ZHAO Chun-xia
2009, 31(1): 25-32.
PDF
Distributed-Perception-Based Simultaneous Localization and Mapping for Mobile Robots
LIANG Zhi-wei, MA Xu-dong, DAI Xian-zhong, FANG Fang
2009, 31(1): 33-39.
PDF
HYbrid-DSm-Model-Based Mobile Robot Map Building in Dynamic Environment
LI Peng, HUANG Xin-han, WANG Min
2009, 31(1): 40-46,52.
PDF
Design and Implementation of the Robotic End Effector for Minimally Invasive Celiac Surgery
FENG Mei, FU Yi-li, PAN Bo, PIAO Ming-bo
2009, 31(1): 47-52.
PDF
Design and Kinematics Analysis of a Robot for Nuclear Steam Generator Servicing
WANG Li-quan, WU Jian-rong, LIU Yu-long, TANG De-dong
2009, 31(1): 61-66.
PDF
Design and Experimentation of a Micro-gripper with Force Sensing
HAN Jiang-yi, YOU You-peng, WANG Hua-ming, ZHU Jian-ying
2009, 31(1): 67-71.
PDF
Research and Implementation of Automatic Gait Evolution for 4-Legged Robot
XU Tao, CHEN Qi-jun
2009, 31(1): 72-76,81.
PDF
Research on Virtual Slope Walking Gait Generation Algorithm for Planar Biped Robot
LI Li-guo, ZHAO Ming-guo, ZHANG Nai-yao
2009, 31(1): 77-81.
PDF
On-line Calibration Technique of Robot Flexible Visual Inspection System
REN Yong-jie, ZHU Ji-gui, YANG Xue-you, YE Sheng-hua
2009, 31(1): 82-87.
PDF
A Review on Simulated Micro-Gravity Experiment Systems of Space Robot
XU Wen-fu, LIANG Bin, LI Cheng, LIU Yu, QIANG Wen-yi
2009, 31(1): 88-96.
PDF