column
Research on Path Planning for a Mobile Robot
QU Dao-kui, DU Zhen-jun, XU Dian-guo, XU Fang
2008, 30(2): 97-101,106.
PDF
Virtual Environment Calibration for Remote Welding Based on Surface Tracking with Robot Force Control
WEI Xiu-quan, LI Hai-chao, GAO Hong-ming, WU Lin
2008, 30(2): 102-106.
PDF
Topological Structure Analysis for a Hybrid Robot in CT-Guided Minimally Invasive Surgery
TANG Can, YUN Chao, LIU Da
2008, 30(2): 107-111.
PDF
On the Tree-Climbing Static Mechanism of a Snake Robot Climbing Trees
SUN Hong, LIU Li-xiang, MA Pei-sun
2008, 30(2): 112-116,122.
PDF
Study on Driving Control Method of a Six-Wheeled Tandem Lunar Rover Based on Slip Ratio
GU Kan-feng, ZHAO Ming-yang
2008, 30(2): 117-122.
PDF
Design and Implementation of Dynamic Walking Biped Robot THR-I
FU Cheng-long, CHEN Ken, WANG Jian-mei, HUANG Yuan-lin
2008, 30(2): 123-129.
PDF
Performance Optimization of a 4-DOF Parallel Positioning Platform
LI Ning-ning, ZHAO Tie-shi
2008, 30(2): 130-137.
PDF
A Method for Occlusion Recovery Based on Rank 4
PENG Ya-li, LIU Fang, JIAO Li-cheng, LIU Shi-gang
2008, 30(2): 138-141,146.
PDF
Design and Research of Robot Driving Joint Based on Artificial Muscles
YING Shen-shun, QIN Xian-sheng, REN Zhen-guo, FENG Hua-shan, WANG Zhan-xi
2008, 30(2): 142-146.
PDF
Adaptive Bandwidth Mean Shift Algorithm and Object Tracking
CHEN Xiao-peng, LI Cheng-rong, LUO Yang-yu, LI Gong-yan
2008, 30(2): 147-154.
PDF
A Hierarchical Control System for Heterogeneous Multiple UUV Cooperation Task
XU Zhen-zhen, LI Yi-ping, FENG Xi-sheng
2008, 30(2): 155-159,164.
PDF
Inverse Kinematics of 6R Robots Based on the Orthogonal Character of Rotation Sub-matrix
CHENG Yong-lun, ZHU Shi-qiang, LIU Song-guo
2008, 30(2): 160-164.
PDF
On Coordinated Head-Eye Motion Control of a Humanoid Robot
GU Li-zhong, SU Jian-bo
2008, 30(2): 165-170.
PDF
Development of a Caudal-Fin-Propelled Micro Robot Fish Based on Flexible Fins
HANG Guan-rong, WANG Zhen-long, LI Jian, WANG Yang-wei
2008, 30(2): 171-175,181.
PDF
Control System of Digital Surgery Platform Based on Embedded Technology
YANG Chuang, WANG Tian-miao, WANG Man-yi, KUANG Shao-long
2008, 30(2): 176-181.
PDF
Analysis on Feet Workspace of Gecko Robot and Gait Planning for Its Coordinated Motion
DAI Liang-quan, ZHANG Hao, DAI Zhen-dong
2008, 30(2): 182-186.
PDF
Research and Development of Mini Bench-top Printing Robot THU-Biorobot Ⅲ
SONG Li-bin, CHEN Ken, JIA Zhen-zhong
2008, 30(2): 187-192.
PDF