column
Mission Execution Mechanism of Reconnaissance Robot Based on Macro Behavior
TANG Hong-ru, SONG Ai-guo, ZHANG Xiao-bing
2007, 29(2): 97-105.
PDF
Dynamics Analysis of Wall-climbing Robots Based on Variable Mass System Mechanics Theory
QIAN Zhi-yuan, ZHAO Yan-zheng, FU Zhuang
2007, 29(2): 106-110.
PDF
Visual Servo Control of Obstacle Negotiation for Overhead Power Line Inspection Robot
ZHANG Yun-chu, LIANG Zi-ze, TAN Min, YE Wen-bo, LIAN Bo
2007, 29(2): 111-116.
PDF
Posture Adjustment of an Autonomous Line-tracking Robot Based on MSP430
SONG Bo, XIAO Shi-de, HUA Shi-rong
2007, 29(2): 117-122.
PDF
On the Positioning Accuracy of a Neurosurgical Robot
LIU Jun-chuan, ZHANG Yu-ru, LI Zhen
2007, 29(2): 123-127.
PDF
Indoor Visual Navigation Based on Parallels
JIANG Ze-min, YANG Yi, FU Meng-ying, WANG Mei-lin
2007, 29(2): 128-132,139.
PDF
Tracking of Moving Object with Bi-camera System
YANG Guang-lin, KONG Ling-fu, ZHAO Feng-da
2007, 29(2): 133-139.
PDF
Monocular-Vision-Based Mobile Robot Global Localization
LI Mao-hai, HONG Bing-rong, LUO Rong-hua, CAI Ze-su
2007, 29(2): 140-144,178.
PDF
On Numerical Computation of Viscous Hydrodynamics of Unmanned Underwater Vehicle
HU Zhi-qiang, LIN Yang, GU Hai-tao
2007, 29(2): 145-150.
PDF
Development of a Small Autonomous Underwater Vehicle Controlled by Thrusters and Fins
SU Yu-min, WAN Lei, LI Ye, PANG Yong-jie, QIN Zai-bai
2007, 29(2): 151-154.
PDF
Sensor Fault-Tolerant Control of an Autonomous Underwater Vehicle
FANG Shao-ji, WANG Li-rong, ZHU Ji-hua, PANG Yong-jie
2007, 29(2): 155-159,166.
PDF
Analysis on Finger Dynamics of Dexterous Underwater Hand Based on Strip Theory
WANG Hua, MENG Qing-xin, WANG Li-quan
2007, 29(2): 160-166.
PDF
An Experimental Comparison of Localization Methods in RoboCup Four-legged League
CAI Yi-xin, ZHAO Ming-guo, SHI Zong-ying, XU Wen-li
2007, 29(2): 167-170.
PDF
Research Advances of Biomimetic Robot Based on Whisker Sensor
YANG Zhong, FAN Qiong-jian
2007, 29(2): 171-178.
PDF
Development of Contact Printing Arrayer and Related Technologies
JIA Zhen-zhong, SONG Li-bin, YANG Dong-chao, CHEN Ken
2007, 29(2): 179-185.
PDF
Current Status and Future Directions of Multiple UUV Cooperation System
XU Zhen-zhen, FENG Xi-sheng
2007, 29(2): 186-192.
PDF