column
Design of Moving Mechanism of the Verticality Measuring Robot for Elevator Guide Rail
ZHANG Hao, ZHAO Qun-fei, HUANG Jie, MA Pei-sun
2006, 28(3): 241-244.
PDF
A Structure Optimization Method for Tractor-trailer Mobile Robots
HAN Qiang, HUANG Ya-lou, YUAN Jing, KANG Ye-wei
2006, 28(3): 245-248,254.
PDF
Research on the Placement of Manipulator in Arc Welding Application
HE Guang-zhong, GAO Hong-ming, ZHANG Guang-jun, WU Lin
2006, 28(3): 249-254.
PDF
Design of Internet-based Tele-robot Soccer System
ZHENG Wei, WANG Yue-chao
2006, 28(3): 255-258,263.
PDF
Design of an Automatic Suturing Mechanism for Corneal Grafting Microsurgery
WEI Dong, YANG Yang, LI Da-zhai, ZONG Guang-hua
2006, 28(3): 259-263.
PDF
Multiple Mobile Robots Swarming Control Model Based on Stream Function
LU Jun, GUAN Zhi-hong, WANG Hua
2006, 28(3): 264-268,274.
PDF
A Flexible Micro-robot System for Direct Monitoring in Human Trachea
YU Lian-zhi, YAN Guo-zheng, WANG Xiang-rui
2006, 28(3): 269-274.
PDF
A Novel Obstacle Avoidance and Navigation Method for Outdoor Mobile Robot Based on Laser Radar
LI Yun-chong, HE Ke-zhong
2006, 28(3): 275-278.
PDF
An Interactive Nanomanipulation System with Force and Visual Feedback
JIAO Nian-dong, LIU Lian-qing, TIAN Xiao-jun, WANG Yang, DONG Zai-li, WANG Yue-chao
2006, 28(3): 279-284.
PDF
Mobile Robot Trajectory Planning in Simultaneous Localization and Mapping Problem
ZHANG Heng, FAN Xiao-ping
2006, 28(3): 285-290.
PDF
Path Planning for Base Attitude Adjustment of a Free-floating Space Robot System
XU Wen-fu, ZHAN Wen-fa, LIANG Bin, LI Cheng, QIANG Wen-yi
2006, 28(3): 291-296.
PDF
Mechanism Design of a Biped Walking-chair Robot
ZHENG Cheng-yi, ZHAO Qun-fei, MA Pei-sun, ZHANG Hui-qing, GOU Zheng
2006, 28(3): 297-302.
PDF
Architecture of a Robot System Applied to Micro-surgery
ZHANG Jian-xun
2006, 28(3): 303-308,315.
PDF
Communication Mechanism of a Planetary Exploration Multi-Robot System
ZHANG Zheng, MA Shu-gen, LI Bin, ZHANG Li-ping, WANG Ming-hui, CAO Bing-gang
2006, 28(3): 309-315.
PDF
Control of Wheeled Mobile Robots Based on Motion Description Languages
HUA Jian-ning, FU Xiu-hui, ZHENG Wei, WANG Yue-chao
2006, 28(3): 316-320.
PDF
Path Planning of AUV Based on Digital Charts
ZHANG Yu, XU Hong-li, WEI Yin, FENG Xi-sheng
2006, 28(3): 321-325.
PDF
Mechanical Structure Design of a Power Self-support In-pipe Robot
YANG Yi-min, HUANG Ming-wei
2006, 28(3): 326-330.
PDF
Dynamic Control of Coordinated Operation for Multi-FFSR Based on Reproducing Kernel Theory
GUO Qi, WU Bo-ying, HONG Bing-rong
2006, 28(3): 331-336.
PDF
Multi-robot Task Allocation Based on Market and Capability Classification
LIU Lin, JI Xiu-cai, ZHENG Zhi-qiang
2006, 28(3): 337-343.
PDF
Self-localization of Mobile Robot Based on Vision and Odometer
LUO Zhen, CAO Qi-xin
2006, 28(3): 344-349.
PDF
Research Status of the Disaster Rescue Robot and Its Applications to the Mine Rescue
QIAN Shan-hua, GE Shi-rong, WANG Yong-sheng, WANG Yong, LIU Chang-qing
2006, 28(3): 350-354.
PDF
Research and Development of Assistive Rehabilitation Robotics
SUN Li-ning, HE Fu-jun, DU Zhi-jiang, YAO Yu-feng
2006, 28(3): 355-360.
PDF