column
Multiple Mobile Robot Sequential Flocking Control Integrating Path-tracking Mode
CHENG Lei, YU Hui, WANG Yong-ji, ZHU Quan-min
2006, 28(2): 97-102.
PDF
Singularity Analysis of a New Family of 3-DOF Mobile Parallel Manipulators via Screw Theory
ZHU Da-chang, FANG Yue-fa
2006, 28(2): 103-106.
PDF
An Architecture of Embedded Networked Control System for Robots
LIU Miao, WEI Hong-xing, CHEN Dian-sheng, WANG Tian-miao
2006, 28(2): 107-110,114.
PDF
Formation Control of Multiple Robot System Based on Potential Function
JIA Qiu-ling, YAN Jian-guo, WANG Xin-min
2006, 28(2): 111-114.
PDF
A Teleoperation-oriented Multi-agent Model Structure for Multifingered Hands
WANG Cong-qing, YUAN Hua
2006, 28(2): 115-119,143.
PDF
Realization of NURBS Path Interpolator Based on an Open Architecture Robot Controller
HE Guang-zhong, ZHANG Lian-xin, GAO Hong-ming, WU Lin
2006, 28(2): 120-124.
PDF
Method of Identifying Inertial Parameters of Manipulator Based on Wrist Force Sensor
CHEN En-wei, LIU Zheng-shi, GAN Fang-jian
2006, 28(2): 125-129.
PDF
A Robotic System for Microsurgery: the "MicroHand" System
WANG Shu-xin, DING Jie-nan, YUN Jin-tian, LI Qun-zhi, HAN Bao-ping
2006, 28(2): 130-135.
PDF
Self-calibration of Bi-camera Setting with 1D Moving Objects
WANG Nian, TANG Jun, WEI Sui, FAN Yi-zheng, LIANG Dong
2006, 28(2): 136-143.
PDF
Application of Robot Autonomous Perception Model to Internet-based Robot
GAO Zhen-dong, SU Jian-bo
2006, 28(2): 144-148.
PDF
Safety and Insulation Design of Articulated Hot-line Cleaning Robot
GU Yi, YANG Ru-qing, SONG Tao, CHE Li-xin
2006, 28(2): 149-153.
PDF
Mechanism Design and Optimization for "MicroHand" System
YUE Long-wang, XU Tian-chun, YUN Jin-tian
2006, 28(2): 154-159.
PDF
Evolving Design of Robust Controllers for Parameter Interval-uncertain Manipulators
YANG Shu-sheng, ZHONG Yi-sheng
2006, 28(2): 160-163.
PDF
A Navigation Control Strategy with Hybrid Architecture for Mobile Robots
ZHENG Min-jie, CAI Zi-xing, ZOU Xiao-bing
2006, 28(2): 164-169.
PDF
Biomimetic Swimming Micro Robot Driven by Giant Magnetostrictive Thin Films
ZHANG Yong-shun, LI Hai-liang, WANG Hui-ying, LIU Wei, JIA Zhen-yuan
2006, 28(2): 170-176.
PDF
An FPGA-based Real-time Color Image Classification Method
ZHOU Qing-rui, YUAN Kui, ZOU Wei, WANG Hui
2006, 28(2): 177-182.
PDF
A Telemetry Navigation System for Animal-robots
WANG Yong, SU Xue-cheng, HUAI Rui-tuo, WANG Min
2006, 28(2): 183-186.
PDF
Dynamic Model on Teleteaching in Remote Welding
LIU Li-jun, WU Lin
2006, 28(2): 187-190.
PDF
Adhesion Array Design of a Novel Biomimetic Gecko Crawling Robot
WANG Hui-jing, MEI Tao, WANG Xiao-hua
2006, 28(2): 191-194.
PDF
Motion Planning for Multi-robot Cooperation Based on Cooperative Co-evolutionary Roadmap Method
WANG Mei, WU Tie-jun
2006, 28(2): 195-199,205.
PDF
Design of a Vision System for RoboCup Soccer Team under Varying Lighting Condition
GUO Cheng-guo, XIONG Rong, CHU Jian, SHENG Yu
2006, 28(2): 200-205.
PDF
Gait Planning and Nonlinear Control of Dynamic Walking for a Five-Link,Four-Actuator,Planar Biped Robot
FU Cheng-long, CHEN Ken
2006, 28(2): 206-212.
PDF
Walking Gait Compensation Algorithm for Humanoid Robots Based on Universal Force-Moment Sensors and Joint Torques
XU Kai, CHEN Ken, LIU Li, YANG Dong-chao
2006, 28(2): 213-218.
PDF
Field and Motion Analysis on the Magnetic Unit of Tracked Wall-Climbing Robot
ZHANG Jun-qiang, ZHANG Hua, WAN Wei-min
2006, 28(2): 219-223.
PDF
Prosthetic Hand Fuzzy Control Based on Touch and Myoelectric Signal
LUO Zhi-zeng, YANG Guang-ying
2006, 28(2): 224-228.
PDF
Development of Underwater Swimming Robot
JIANG Yu-jie, LI Jing-chun, YU Ye-ping, ZHANG Guo-zhong
2006, 28(2): 229-234.
PDF
Research on Localization Technologies for Lunar Rovers
YUE Fu-zhan, CUI Ping-yuan, CUI Hu-tao
2006, 28(2): 235-240.
PDF