column
On Application of Glue-robot Vision System
TANG De-wei, ZONG De-xiang, DENG Zong-quan, LI Ming-zhang
2006, 28(1): 1-4.
PDF
Realization of Running for Humanoid Running Robot in Sagittal Plane
WEI Hang-xin, LIU Ming-zhi
2006, 28(1): 5-9.
PDF
Stiffness Analysis and Experiment of a Parallel Kinematic Planer
LIU Hong-jun, JIANG Chun-ying, FANG Li-jin, ZHAO Ming-yang
2006, 28(1): 10-13,24.
PDF
Identification and Simulation of a Subminiature Rotorcraft in Hover
CHEN Li, LIU Liang, GONG Zhen-bang
2006, 28(1): 14-18.
PDF
Locomotion and Its Control of Earthworm-like Micro Robot
WANG Kun-dong, YAN Guo-zheng
2006, 28(1): 19-24.
PDF
Sensor Fault Diagnosis of Autonomous Underwater Vehicle
WANG Li-rong, XU Yu-ru
2006, 28(1): 25-29.
PDF
Monte Carlo Self-localization Based on Characteristic Particles
LIU Jun-cheng, YUAN Kui, ZOU Wei, ZHU Hai-bing
2006, 28(1): 30-35.
PDF
Research and Design of a Fiber Optic Micro Cable Deployment System for SARV
XIAO Xing-hua, ZHANG Zhu-ying, LI Yi-ping, HU Ke
2006, 28(1): 36-39.
PDF
Design and Analysis of an Artificial Muscle Based Bionic Robot-fish Joint
ZHANG Yong-hua, MA Ji, HE Jian-hui, WU Yue-hua, YANG Jie
2006, 28(1): 40-44.
PDF
Mobile Robot Motion Planning Based on Potential Field in Dynamic Environment
HAN Yong, LIU Guo-dong
2006, 28(1): 45-49.
PDF
Study on the Recursive Algorithms of Mass Center for the Multi-joint Arm Boom Lift Robot
ZHAO Qiang, WU Hong-tao, ZHU Jian-ying
2006, 28(1): 50-53,58.
PDF
Study on Embedded Intelligent Robot Platform
FANG Zheng, YANG Hua, HU Yi-min, XU Xin-he
2006, 28(1): 54-58.
PDF
A Micro-force Sensing Integrated Piezoelectric Microgripper
CAI Jian-hua, HUANG Xin-han, LÜ Xia-dong, WANG Min
2006, 28(1): 59-64.
PDF
Research and Development on Microgripper System of Microsurgical Robot
ZHOU Yong-chun, WANG Shu-xin, DING Jie-nan, LI Qun-zhi
2006, 28(1): 65-70.
PDF
Motion Planning for a Reconfigurable Robot to Cross over Obstacles
HE Xin-yuan, MA Shu-gen, LI Bin, WANG Ming-hui
2006, 28(1): 71-75.
PDF
Dimension Synthesis of a 5-Axis Parallel Machine Tool
PENG Bin-bin, GAO Feng
2006, 28(1): 76-80.
PDF
Legged Robots:A Review
LIU Jing, ZHAO Xiao-guang, TAN Min
2006, 28(1): 81-88.
PDF
Review of Active Olfaction
MENG Qing-hao, LI Fei
2006, 28(1): 89-96.
PDF