column
Multi-robot Cooperative Pursuit Under Dynamic Environment
ZHOU Pu-cheng, HONG Bing-rong, WANG Yue-hai
2005, 27(4): 289-295,300.
PDF
A Road Understanding Algorithm Based on Kernel Region Information and General Knowledge
WU Shu-feng, FU Wei-ping, YANG Jing, LI De-xin, XIE Jing
2005, 27(4): 296-300.
PDF
A Linear Approach for Robot Hand-Eye Calibration Based on the Projection Matrix M
LIU Feng, SUN Mao-xiang, DONG Zhu-xin, XU Jin-xue
2005, 27(4): 301-305.
PDF
Attitude Control Based on Neural Networks for Micro Aerial Vehicle with Flapping Wings
ZHOU Jian-hua, WANG Shu-xin, YAN Jing-ping
2005, 27(4): 306-308,324.
PDF
Distributed Simulation System for Robots Based on Computing Grid
ZHANG Ping, SONG Bing-lin, WAGN Qiong-fang
2005, 27(4): 309-312.
PDF
A Novel 6-PUS Parallel Engraving Machine
ZHANG Shi-hui, KONG Ling-fu
2005, 27(4): 313-318.
PDF
A New Path Planning Algorithm for Sensor-based Mobile Robot in Unknown Environment
MENG Jiang-hua, ZHU Ji-hong, SUN Zeng-qi
2005, 27(4): 319-324.
PDF
SPRM Based Path Planning for Car-like Mobile Robots
SUN Feng-chi, HUANG Ya-lou, KANG Ye-wei, WANG Xiao-ming, ZONG Gui-cong
2005, 27(4): 325-329.
PDF
Application of Process Mining in Instance-based Robot Programming
CHEN Wen, JIANG Ping
2005, 27(4): 330-335.
PDF
Mobile Robot Control System Based on PC104 and Network-driven Motors
XU He, WANG Shu-guo, FU Yi-li, LI Han
2005, 27(4): 336-340.
PDF
On Obstacle-navigation Control of Inspection Robot for the Extra-high Voltage Power Transmission Lines
FU Shuang-fei, WANG Hong-guang, FANG Li-jin, JIANG Yong
2005, 27(4): 341-345,366.
PDF
Structure and Position Adjustment of an Automatic Ultrasonic Tandem Scanning Robot with Magnetic Wheel
XU Yun, LIU Bao-sheng, FEI Yan-qiong, ZHAO Xi-fang
2005, 27(4): 346-349.
PDF
A Multiple Autonomous Mobile Robot Simulation System Based on KQML
LIU Shu-hua, TIAN Yan-tao
2005, 27(4): 350-353.
PDF
Research and Development of a Control System for Miniature Autonomous Underwater Vehicles
HOU Wei, WANG Shu-xin, WEN Bing-quan, HE Man-li, LIU Wei-jing
2005, 27(4): 354-357.
PDF
Kinematics Mapping of Humanoid Motion Based on Human Motion
ZHAO Xiao-jun, HUANG Qiang, PENG Zhao-qin, ZHANG Li-ge, LI Ke-jie
2005, 27(4): 358-361,379.
PDF
Path Planning of Swarm Rigid Motion for Multi Intelligent Agents Based on Geometric Methods
FAN Guo-liang, WANG Yun-kuan
2005, 27(4): 362-366.
PDF
Driving Method of an Endoscopic Robot Capsule by External Magnetic Field
JIAN Xiao-yun, MEI Tao, WANG Xiao-hua
2005, 27(4): 367-372.
PDF
Fault Diagnosis and Fault Tolerant Control of Mobile Robots in Unknown Environments:a Survey
DUAN Zhuo-hua, CAI Zi-xing, YU Jin-xia
2005, 27(4): 373-379.
PDF
Progress of Probabilistic Localization Methods in Mobile Robots
LI Mao-hai, HONG Bing-rong
2005, 27(4): 380-384.
PDF