column
Agent-based and Team-oriented Architecture for AUV
LIU Hai-bo, GU Guo-chang, SHEN Jing
2005, 27(1): 1-5.
PDF
Error Analysis and Calibration of a 4-DOF Parallel Mechanism
LIU Hong-jun, GONG Min, ZHAO Ming-yang
2005, 27(1): 6-9.
PDF
Time-varying Adaptive Stabilization of an Uncertain Nonholonomic Mobile Robot
LI Sheng, MA Guo-liang, HU Wei-li
2005, 27(1): 10-13,19.
PDF
Control Method of a Snake-like Robot Based on Music Theory
LI Bin, LU Zhen-li
2005, 27(1): 14-19.
PDF
Research on Autonomous Grasp for the Versatile Underactuated Robot Hand
LUO Min-zhou, MEI Tao, LU Chao-hong
2005, 27(1): 20-25,30.
PDF
An Orthopedic Robot System for Distal Locking of Intramedullary Nail
ZHAO Yong-tao, WANG Tian-miao, HU Lei
2005, 27(1): 26-30.
PDF
A Geometric Approach for Camera Calibration Based on Point Pairs
ZHONG Zhi-guang, YI Jian-qiang, ZHAO Dong-bin
2005, 27(1): 31-34,40.
PDF
Mobile Robot Global Localization Based on Model Matching in Hough Space
FANG Fang, MA Xu-dong, DAI Xian-zhong
2005, 27(1): 35-40.
PDF
Omni-vision and Odometer Based Self-localization for Mobile Robot
WANG Jing-chuan, CHEN Wei-dong, CAO Qi-xin
2005, 27(1): 41-45.
PDF
A Multi-agent Coordination Method Based on Markov Game and Application to Robot Soccer
FAN Bo, PAN Quan, ZHANG Hong-cai
2005, 27(1): 46-51.
PDF
Path Planning for Mobile Robot in Unknown Narrow Environments
LIANG Ke, CHEN Xiong
2005, 27(1): 52-56,62.
PDF
Research on Design Method of Vacuum-sorbing and Pulling Forces of Wall-suspending Cleaning Robot
ZHANG Zhao-jun, YAN Ning, ZONG Guang-hua
2005, 27(1): 57-62.
PDF
Research on Driving Magnetic Field System for a Wireless Micro Swimming Robot
ZHANG Yong-shun, LIU Wei, GUO Rui, JIA Zhen-yuan
2005, 27(1): 63-67.
PDF
Research on Competitive Teleoperating Robot System
LIU Jing-tai, SUN Lei, CHEN Tao, HUANG Xing-bo, ZHAO Chun-ying
2005, 27(1): 68-72,89.
PDF
Integrated Design of Structure and Control of Flexible Manipulator
ZHU Deng-lin, JIANG Tao, WANG An-lin, WANG Shi-gang
2005, 27(1): 73-77.
PDF
Research on Collisions in Soccer Robot System Simulation
XUE Fang-zheng, FENG Ting, XU Xin-he
2005, 27(1): 78-81.
PDF
Development of Deep Sea ROV and Its Working System
YAN Yong, MA Pei-sun, WANG Dao-yan, GAO Xue-guan
2005, 27(1): 82-89.
PDF
Robotics for Fruit and Vegetable Harvesting: a Review
TANG Xiu-ying, ZHANG Tie-zhong
2005, 27(1): 90-96.
PDF