column
R&D of a Multi-mechanism Compound Intelligent Robot
WANG Ting, WANG Yue-chao, ZHAO Yi-wen
2004, 26(4): 289-294.
PDF
Arbitrary Formation Control of Multiple Mobile Robots
SHEN Jie, FEI Shu-min, LIU Huai
2004, 26(4): 295-300.
PDF
Analysis on the Stair-climbing Ability of Six-wheeled Mobile Robot
QIAO Feng-bin, YANG Ru-qing
2004, 26(4): 301-305.
PDF
Dynamic Analysis on a Piezoelectric Nanomotor
DUAN Zhi-yong, WANG Qing-kang, FEI Ji-cheng
2004, 26(4): 306-309.
PDF
Design of Intelligent Multi-robot Systems Based on BDI Model
CHEN Wei-xiong, LI Zhen-long
2004, 26(4): 310-313.
PDF
Forward Displacement Solution of Parallel Robot Based on Self-configuration Quick BP Neural Network
ZHANG Shi-hui, KONG Ling-fu, YUAN Fu-yong, LIU Da-wei
2004, 26(4): 314-319.
PDF
A Multi-unit Creeping Robot Based on Earthworm Principle
ZUO Jian-yong, YAN Guo-zheng
2004, 26(4): 320-324.
PDF
Mobile Robot Localization Based on Motion Vision
ZHONG Zhi-guang, YI Jian-qiang, ZHAO Dong-bin, HONG Yi-ping
2004, 26(4): 325-329.
PDF
Study on Internet based Force Feedback Technology
SHI Ying-hai, WANG Yue-chao
2004, 26(4): 330-335.
PDF
Study on the Force Control of a Spherical Parallel Robot Actuated by Pneumatic Muscle Actuators
FAN Wei, PENG Guang-zheng, GAO Jian-ying, NING Ru-xin
2004, 26(4): 336-341.
PDF
The Inner Communication Bus of AUV
HUANG Shi-quan, LIU Jian, WANG Guo-quan
2004, 26(4): 342-345.
PDF
Wall following Navigation Control for a Sonar-based Mobile Robot
WANG Dong-yao, MA Xu-dong, DAI Xian-zhong
2004, 26(4): 346-350,356.
PDF
Estimation of Depth from Defocus for Micromanipulation Based onHigh Frequency Energy Parameter Eh
ZENG Ming, ZHANG Jian-xun, CHEN Shao-jie, WANG Xiang-hui, ZHAO Xin
2004, 26(4): 351-356.
PDF
Robust Control of Biped Robot
ZHOU Yun-long, XU Xin-he
2004, 26(4): 357-360,379.
PDF
Kinematics Planning and Control of Redundant RobotsBased on Multi-sensor Information
DING Xi-lun, ZHANG Wu, XIE Yu-wen
2004, 26(4): 361-367.
PDF
Measurement and Study on ZMP-CoP of the Biped Walking Robot
LIN Ding-ding, LIU Li, ZHAO Jian-dong, CHEN Ken
2004, 26(4): 368-372,379.
PDF
Status and Trends of Small Unmanned Ground Weapon Mobile Platforms
YAN Qing-dong, WEI Pi-yong, MA Yue
2004, 26(4): 373-379.
PDF
Progress of CML for Mobile Robots in Unknown Environments
WANG Lu, CAI Zi-xing
2004, 26(4): 380-384.
PDF