column
TRAJECTORY TRACKING CONTROL FOR A WHEELED MOBILEROBOT BASED ON VEHICLE ACCELERATION FEEDBACK
TAN Da-long, SONG Yi-xu, HAN Jian-da
2002, 24(4): 289-292.
PDF
STUDY ON THE WORKSPACE AND PARAMETER OF NOVEL 6-HTRT PARALLEL ROBOT
YU Hui, SUN Li-ning, LIU Pin-kuan, CAI He-gao
2002, 24(4): 293-298,313.
PDF
RESEARCH ON LONG RANGE AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLE
YAN Kui-chen, LI Yi-ping, YUAN Xue-qing
2002, 24(4): 299-303.
PDF
UNDERWATER ROBOFISH RESEARCH PROGRESS III-HYDRODYNAMICS EXPERIMENTS OF ROBOFISH
LIANG Jian-hong, WANG Tian-miao, WEI Hong-xing, TAO Wei
2002, 24(4): 304-308.
PDF
SEABED SOIL MECHANICS MODEL ANALYSIS BY WAVE EQUATIONOF A MOVE-IN-SOIL ROBOT BASED ON CREEPING PRINCIPLE
WANG Jian-xin, LIN Yang
2002, 24(4): 309-313.
PDF
STUDY OF POSITION AND TORQUE FEEDBACK CONTROL SYSTEMOF MULTI-FINGERED DEXTEROUS ROBOT HAND
HE Ping, JIN Ming-he, LIU Hong, XIE Zong-wu
2002, 24(4): 314-318,328.
PDF
RESEARCH ON DYNAMIC CHARACTERISTICS OF SIX-AXISFORCE SENSOR FOR AERONAUTIC ROBOT
GAO Li-fu, SONG Ning, GE Yun-jian, WANG Guo-tai, XU Ke-jun
2002, 24(4): 319-323.
PDF
STUDY OF KINEMATICS AND MERGING PRECISION OF A SHIP BLOCK MERGING SYSTEM BASED ON MULTI-ROBOT COORDINATION
JING Feng-shui, TAN Min, HOU Zeng-guang, LIANG Zi-ze, WANG Yun-kuan
2002, 24(4): 324-328.
PDF
RESEARCH AND DEVELOPMENT OF ROBOT ARRAYERSYSTEM FOR BIOCHIP MANUFACTURE
LI Zhi-ming, WANG Dong, SONG Li-bin, CHEN Ken
2002, 24(4): 329-334.
PDF
DESIGN AND DEVELOPMENT OF ROBOT-ASSITEDENDOSCOPE SURGERY SYSTEM
WANG Dang-xiao, ZHANG Yu-ru, WANG Yong-guang, MA Xiao-peng, ZHONG Zhao-hui
2002, 24(4): 335-341.
PDF
A GENETIC ALGORITHM BASED APPROACH TO INTELLILGENTOPTIMIZATION FOR SCHEDULING OFDUAL-RESOURCES WITH ROBOTS
SUN Zhi-jun, ZHU Jian-ying
2002, 24(4): 342-345,357.
PDF
RESEARCH ON BILATERAL FORCE FEEDBACK CONTROL SYSTEM OF TELE-MICROMANIPULATING ROBOT
SUN Li-ning, RONG Wei-bin, LIU Pin-kuan, CAI He-gao
2002, 24(4): 346-351.
PDF
METHOD OF THREE DIMENSIONAL CALIBRATIONFOR MICRO-MANIPULATOR SYSTEM IN LARGE SPACE
HUANG Da-gang, LU Gui-zhang, ZHAO Xin, ZHANG Jian-xun
2002, 24(4): 352-357.
PDF
A AVOIDING OBSTACLE ALGORITHM OF MOBILE ROBOTUNDER UNCERTAIN ENVIRONMENT
CHEN Zong-hai, CHEN Feng
2002, 24(4): 358-361.
PDF
OVERVIEW AND PROSPECT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT ON ROBOT TACTILE SENSORY TECHNOLOGY
LIU Shao-qiang, HUANG Wei-yi, WANG Ai-min, SONG Ai-guo
2002, 24(4): 362-366,374.
PDF
HISTORY, CURRENT STATE, AND PROSPECTOF STUDY OF HUMANOIDS
XIE Tao, XU Jian-feng, ZHANG Yong-xue, QIANG Wen-yi
2002, 24(4): 367-374.
PDF
RESEARCH ON WEB-BASED TELEROBOT
GENG Hai-xia, CHEN Qi-jun, WANG Yue-juan
2002, 24(4): 375-379.
PDF
RESEARCH SUMMARIZING OF FREE FLYING SPACE ROBOT
LIU Chang-an, LI Guo-dong, WU Ke-he, HONG Bing-rong
2002, 24(4): 380-384.
PDF