column
DISCONTINUOUS TRAJECTORY TRACKING BASED ON MACRO MICRO MANIPULATOR SYSTEM
CHEN Qi-jun, WANG Yue-juan, CHEN Hui-tang
2000, 22(5): 337-343.
PDF
A MODELING SCHEME FOR FLEXIBLE MANIPULATORS BY SUBLINKS AND PASSIVE JOINTS
WU Li-cheng, LU Zhen, YU Shou-qian, ZHENG Hong
2000, 22(5): 344-349.
PDF
BELIEF ANALYSIS OF MULTI ROBOT SYSTEM
LIN Yi-qing, ZHENG Shi-xiong
2000, 22(5): 350-353.
PDF
DEVELOPMENT OF MICROROBOT WITH A 2MM ELECTROMAGNETIC MICROMOTOR
LI Zhen-bo, ZHANG Chen, FENG Jian-zhi, TANG Xiao-ning
2000, 22(5): 354-358.
PDF
ROBOTIC VISUAL SERVOING BASED ON ACTIVE CONTOUR
XIA Li-min, GU Shi-wen, FAN Xiao-ping, LUO Da-yong
2000, 22(5): 359-364.
PDF
A STUDY OF ROBOTIC TACTILE TELE PRESENCE SYSTEM
ZHANG Hong-fen, LI Ke-jie, SHEN Yan-tao
2000, 22(5): 365-370.
PDF
MIXED ROBUST/ADAPTIVE CONTROL OF ROBOT MANIPULATORS BASED ON A CLASS OF SATURATION FUNCTIONS
DAI Ying, XIE Ming-jiang, SHI Song-jiao
2000, 22(5): 371-376.
PDF
CVRL-BASED NAVIGATION CONTROL OF MOBILE ROBOT
LI Qiang, LIN Liang-ming, YAN Guo-zheng
2000, 22(5): 377-383.
PDF
AN APPLICATION OF WAVELET NEURAL NETWORKS IN THE BIPED ROBOT'S SLOPE CLIMBING
ZHANG Ke, FU Pei-chen, QIANG Wen-yi
2000, 22(5): 384-389.
PDF
A EFFICIENT METHOD FOR IMPROVE MENT OF LOAD CARRYING CAPACITY FOR A FLEXIBLIE SPATIAL MANIPULATORS
ZHANG Xu-ping, YU Yue-qing
2000, 22(5): 390-396.
PDF
A STUDY OF PNEUMATIC WORMING CABLE MAINTENANCE ROBOT
ZHANG Jia-liang, LU Tian-sheng, LUO Jun, YAO Xiang-gen
2000, 22(5): 397-401.
PDF
DISTRIBUTED MANIPULATOR CONTROL BASED ON MULTI-AGENT
ZHAO Chun-xia, SHENG An-dong, YANG jing-yu, WANG Shu-guo, CAI He-gao, Y. F. Li
2000, 22(5): 402-409.
PDF
SPHERICAL GEAR WITH CONCAVE CONE TEETH AND ITS APPLICATION IN ROBOT JOINT
LIU Gu-ran, LI Yuang-jun
2000, 22(5): 410-414.
PDF
A STUDY OF A CRAWLING DEVICE IN IMITATED-EARTHWORM ROBOT
JIA Bao-xian, LIU Yong-hong, YANG Yi
2000, 22(5): 415-419.
PDF
INTERNATIONAL ROBOT SOCCER TOURNAMENT AND CORRELATIVE TECHNIQUE
LI Shi, XU Xu-ming, YE Zhen, SUN Zeng-qi
2000, 22(5): 420-426.
PDF
A NEW TYPE OF UNDERWATER TURBINE IMITATING FISH-FIN FOR UNDERWATER ROBOT
LIU Jun-kao, CHEN Zai-li, CHEN Wei-shan, WANG Li-gang
2000, 22(5): 427-432.
PDF