column
AN OPTICAL SYSTEM TO MEASURE OBJECT COORDINATES AND POSE
YUAN Jin, FENG Haikun
1998, 20(3): 161-167.
PDF
DESIGN INSTANCE OF SUPERCOMPUTER-BASED VISULIZATION SYSTEM
FANG Hao, TIAN Bian, ZHANG Xiaohui, DAI Guanzhong
1998, 20(3): 168-173.
PDF
A NEW SIGNAL TRANSMISSION METHOD FOR FORCE REFLECTING TELEROBOT SYSTEM
SONG Aiguo, JIN Shijun, HUANG Weiyi
1998, 20(3): 174-180.
PDF
AN INVESTIGATION ON THE DYNAMIC LOAD EFFECT OF ROBOT WRIST FORCE SENSOR
LIU Zhengshi
1998, 20(3): 181-186.
PDF
DECENTRALIZED ROBUST ADAPTIVE TRACKING CONTROL OF ROBOT MANIPULATORS
DAI Ying, ZHENG Nanning, LI Chunlai
1998, 20(3): 187-191.
PDF
REALIZING PRECISION POSITIONING FOR THE FLEXIBLE MANIPULATOR ARMS WITH PIEZOELECTRIC ACTUATORS
GUO Jifeng, CHEN Weixin, CHEN Yongxiao
1998, 20(3): 192-197.
PDF
DESK VIRTUAL ENVIRONMENT GENERATION AND DISPLAY TECHNOLOGY FOR ROBOTICS APPLICATION
HUANG Xiaohu, LI Wei, ZHENG Nanning
1998, 20(3): 198-206.
PDF
RESEARCH ON MODELLING OF ROBOTIC ASSEMBLY PROCESS USING PETRI NETS AND GENERATION OF OPTIMAL ASSEMBLY TRAJECTORY
ZHANG Weijun, PENG Shangxian, LIU Dawei, ZHANG Honggang
1998, 20(3): 207-213.
PDF
BILATERAL CONTROL OF TELEOPERATION SYSTEM WITH FORCE TELEPRESENCE
CHEN Weidong, XI Yugeng, CAI Hegao
1998, 20(3): 214-220.
PDF
SLIDING MODE OBSERVER BASED FAULT DIAGNOSIS FOR ROBOT SENSORS
MENG Chuanwei, JIANG Ping, CHEN Huitang, WANG Yuejuan
1998, 20(3): 221-226.
PDF
LASER RANGE SENSORS AND THEIR IMPLEMENTATIONS ON MOBILE ROBOT
ZHANG Qi, GU Weikang
1998, 20(3): 227-231,240.
PDF
COMPLIANCE CONTROL OF ROBOT AN OVERVIEW
YIN Yuehong, WEI Zhongxin, ZHU Jianying
1998, 20(3): 232-240.
PDF