column
RESEARCH ON PIEZOELECTRICAL ROTARY ACTUATOR WITH HIGH PRECISION
YANG Yimin, LI Chuanfang, ZHOU Xuecai, LI Yimin
1995, 17(6): 321-324.
PDF
THE OPTIMUM DESIGN ON A ROBOT ARM’S STRUCTURE
FAN Binghui, PANG Zhenxu, SU Xuecheng, LI Yibin, YANG Ming, XU Guohua
1995, 17(6): 325-331.
PDF
A NEW APPROACH OF PATH PLANNING FOR THE ROBOT TRAJECTORY TRACK BASED ON VISION
LEI Ming, WANG Yuejuan, JIANG Ping
1995, 17(6): 332-336.
PDF
A GENERAL DERIVED METHED OF MECHANICAL ACCURACY AND ITS APPLIED EXAMPLES TO THE MECHANISM
HUANG Jiaxian
1995, 17(6): 337-342.
PDF
THE DERIVATlVE OPERATOR MATRIX METHOD FOR ANALYSES OF MANIPULATORS
ZHANG Jiyuan
1995, 17(6): 343-347.
PDF
THE RESEARCHING AND DESIGNING OF THE RECOVERING SYSTEM FOR AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLES
ZHANG Zhuying, WANG Ditang, LIU Dalu
1995, 17(6): 348-351.
PDF
THE RESEARCH AND DEVELOPMENT OF ROBOTIZED VISUAL TRACKING SYSTEM FOR DETECTION OF SPIRAL SEAM IN LARGE DIAMETER STEEL PIPE
HU Dongming, WANG Jingson, ZHANG Bopeng
1995, 17(6): 352-357.
PDF
PATH TRACKING CONTROL AND STABILIZATION OF MOBILE CART
MA Baoli, HUO Wei
1995, 17(6): 358-362.
PDF
A RESEARCH OF THREE-FINGERS ROBOTIC GRASPING PLAN
YANG Qifan, XU Guohua
1995, 17(6): 363-369,374.
PDF
VISION AND SIGNAL PROCESSING OF FIRE CONTROL ROBOT
LI Guicheng, LU Changgang, WANG Guiqin, QIAN Zhihong
1995, 17(6): 370-374.
PDF
TELEPRESENCE---AN IMPORTANT TECHNIQUE OF VIRTUAL REALITY
ZHANG Zaixing, YU Xinyao, YE Zhen
1995, 17(6): 375-382.
PDF