column
ROBUST CONTROL OF UNCERTAIN ROBOR SYSTEMS
XU Jianmin, ZHOU Qijie, T. P Leung
1994, 16(6): 321-328.
PDF
THE RESEARCH OF ACTION PLANNING TECHNOLOGY ON AN UNMANNED OPERATID TRACK-LAYING MOBILE ROBOT
HE Jianbiao, LIAO Dihong, ZHANG Peng, ZHAO Jinglun
1994, 16(6): 329-335,356.
PDF
THE ITERATIVE-ANALYTICAL MIXED METHED METHOD AND SOLVING SOFTWARE ON INVERSE KINEMATICS FOR GENERAL MANIPULATORS
CHEN Guoreng, FU Xiangzhi, LIAO Daoxun
1994, 16(6): 336-343.
PDF
, , , ,
1994, 16(6): 344-344.
PDF
MANIPULABILITY ANALYSIS AND DEEINITION OF 6-SPS STEWART ROBOT
RAO Qing, BAI Shixian
1994, 16(6): 345-349.
PDF
FOOT MOVEMENT CONTROL OF WALKING MACHINES MODIFIED BY MEANS OF COMPOSITE CYCLOID METHOD
LIU Hongyi, SONG Weigang, PENG Zhaoxing
1994, 16(6): 350-356.
PDF
A ROBOT ASSEMBLING PLANNING BY KNOWLEDGE BASED ON PETRI NET
YANG Wenyuan, PENG Pairan
1994, 16(6): 357-361.
PDF
A NEW MODEL OF FORCE SENSING TELEPRESENCE SYSTEM
ZNANG Qing, CAO Xiaoying, HIANG Weiyi
1994, 16(6): 362-365,371.
PDF
RESEARCH ON ROBOTIC ASSEMBLY PROCESS PLANNING WITH CONCURRENT APPROACH
LIANG Bin, XUN Xiaodong, XU Jiaqiu, ZHANG Bopeng
1994, 16(6): 366-371.
PDF
OLPS OF PUMA262 ROBOT BASED ON MICROCOMPUTER
YAO Zhong, WU Ruixiang, SHANG Yushan
1994, 16(6): 372-378.
PDF
, , ,
1994, 16(6): 379-382.
PDF