column
A NEW METHOD OF CROSS-COUNTRY PATH PLANNING FOR AN AUTONOMOUS LAND VEHICLE TERRITORY-FORMULA BASED PATH PLANNING METHOD
SHEN Lincheng, CHANG Wensheng
1993, 15(4): 1-6.
PDF
A HIERARCHICAL REASONING-BASED ROBOT GRASPING PLANNING SYSTEM
XU Guohua, XU Yuliang, CHEN Baokang
1993, 15(4): 7-12.
PDF
A FAST ALGORITHM OF IMAGE ROTATION
CHEN Weinan, ZHANG Ying
1993, 15(4): 13-18,37.
PDF
EQUATIONS OF MOTION FOR SPATIAL FLEXIBLE ROBOT ARM IN TERMS OF QUASI-COORDINATES
WANG Bin, FENG Guanmin, ZHANG Jingjun
1993, 15(4): 19-25.
PDF
MICROCOMPUTER CONTROL MANIPULATOR FOR PUNCHING MACHINE
WU Zhenbiao, CHU Weishan, LI Qiaomin, ,
1993, 15(4): 26-31.
PDF
A DIRECT-DRIVE ROBOT SYSTEM BY MEANS OF TWO-DEGREES-OF-FREEDOM CONTROL
WU Jun, LI Junyuan, CHEN Jinjiang
1993, 15(4): 32-37.
PDF
RESEARCH AND DEVELOPMENT OF HITDM-I GRINDING ROBOT
FENG Yong, XU Dianguo, WANG Yan
1993, 15(4): 38-42.
PDF
FIRE-EXTINGUISHING ROBOT—FROGJUMPING DRIVEN BY REACTING FORCE OF WATER
WANG Jianfeng
1993, 15(4): 43-47.
PDF
DEVELOPMENT OF A NEW TYPE OF HANDLING-LOADING ROBOT MANIPULATOR
LIU Tingrong, SUN Xuliang, TAO Jianguo
1993, 15(4): 48-52.
PDF
1993, 15(4): 52-52.
PDF
A ROBOTIC ASSEMBLY SYSTEM BASED ON FORCE FEEDBACK
YANG Ting, ZHAO Jie, CAI Hegao
1993, 15(4): 53-56.
PDF
1993, 15(4): 56-56.
PDF
A NEW TYPE OF SCREWING MECHANICAL HAND
DAI Wenyue, SUEN Xiao, LIU Yibin, LENG Xi
1993, 15(4): 57-59.
PDF
, , , , ,
1993, 15(4): 60-64.
PDF
1993, 15(4): 64-64.
PDF