column
Modeling and Control of an Aerial Manipulator with a Gravity Center Adjusting Mechanism
LIAN Jie, SONG Guangming, WANG Yinghua, SUN Huiyu, SONG Aiguo
2019, 41(1): 1-8. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180136
PDF
Application of the Active Disturbance Rejection Control Based on Adaptive RBFNN Noise Estimating to Attitude Control
LI Xi, TAN Jianhao
2019, 41(1): 9-18. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180019
PDF
Towards Grasping Task: System and Control of an Aerial Manipulator
ZHANG Guangyu, HE Yuqing, DAI Bo, GU Feng, YANG Liying, HAN Jianda, LIU Guangjun
2019, 41(1): 19-29. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180127
PDF
Methods for Sensor Data Mapping and Automatic Service Composition in Intelligent Robot Service Environment
LU Fei, LIU Shuo, TIAN Guohui
2019, 41(1): 30-39. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.18055
PDF
Camera Localization and Map Reconstruction Algorithm Based on Temporal-Spatial Consistency
FAN Hanqi, ZHANG Shuai
2019, 41(1): 40-49,57. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180021
PDF
Inverse Kinematics of Manipulator Based on the Improved Differential Evolution Algorithm
XIE Xihua, FAN Shimeng, ZHOU Xuanyi, LI Zhiyong
2019, 41(1): 50-57. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180224
PDF
A Coarse-to-Fine Estimation Method for Spatial Layout of Indoor Scenes
LIU Tianliang, GU Yanqiu, CAO Dandan, DAI Xiubin, LUO Jiebo
2019, 41(1): 58-64. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180017
PDF
An Electric Wheel-Foot Robot Based on Parallel 6-DOF Structure
LIU Dongchen, WANG Junzheng, WANG Shoukun, SHEN Wei, PENG Hui
2019, 41(1): 65-74,82. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170684
PDF
RGB-D Visual Odometry in Dynamic Environments Using Line Features
ZHANG Huijuan, FANG Zaojun, YANG Guilin
2019, 41(1): 75-82. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180020
PDF
Mobile Robot Global Localization Based on Topological Relationship between Image Sequences in Indoor Environments
DONG Xingliang, YUAN Jing, ZHANG Xuebo, HUANG Yalou
2019, 41(1): 83-94,103. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180100
PDF
Improved Visual SLAM Algorithm in Factory Environment
LI Yuehua, ZHU Shiqiang, YU Yiqi
2019, 41(1): 95-103. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180062
PDF
Master-Slave Upper-limb Exoskeleton Rehabilitation Robot Training Control Method Based on Fuzzy Compensation
ZHANG Weiran, LU Shouyin, WU Linyan, ZHANG Xingyang, ZHAO Huiru
2019, 41(1): 104-111. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180125
PDF
A Survey of Loop-Closure Detection Method of Visual SLAM in Complex Environments
LIU Qiang, DUAN Fuhai, SANG Yong, ZHAO Jianlong
2019, 41(1): 112-123,136. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180004
PDF
Research Progresses in Laparoscopic Augmented Reality Navigation
WANG Tianmiao, ZHANG Xiaohui, ZHANG Xuebin, WANG Junchen
2019, 41(1): 124-136. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170625
PDF