column
Walking Vibration Suppression for Humanoid Robot Based on Optimal Control
YI Jiang, ZHU Qiuguo, WU Jun, XIONG Rong
2018, 40(2): 129-135. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170308
PDF
Design and Analysis of a Leg Mechanism for a Continuous Electrically-Driven Quadruped Robot
BAI Long, LONG Zhang, CHEN Xiaohong, JIANG Pei, CHEN Rui, GUAN Jian
2018, 40(2): 136-145. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170443
PDF
A CPG-Based Control Method for the Multi-Mode Locomotion of a Desert Spider Robot
SHI Ruidong, ZHANG Xiuli, YAO Yan'an
2018, 40(2): 146-157. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170294
PDF
A Fast Joint Compatibility Data Association Algorithm for SLAM Based on Clustering
LIU Dan, DUAN Jianmin, WANG Changren
2018, 40(2): 158-168,177. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170400
PDF
An Engagement Evaluation Algorithm Based on Dynamic Bayesian Network for Human-Robot Interaction
FENG Yongli, JIA Qingxuan, WEI Wei
2018, 40(2): 169-177. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170379
PDF
Human Action Recognition Based on Large Margin Nearest Neighbor
LIU Xiaoli, YIN Jianqin, WEI Jun, WANG Lei, WU Yanchun
2018, 40(2): 178-187. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170334
PDF
A CLM-Based Method of Indoor Affordance Areas Classification for Service Robots
WU Peiliang, LI Ya'nan, YANG Fang, KONG Lingfu, HOU Zengguang
2018, 40(2): 188-194. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170453
PDF
The Theory of Perpendicular Curve in Rotation Group Aiming at Incomplete Orientation Constraint Problems
LI Gaofeng, XU Shan, SUN Lei, LIU Jingtai
2018, 40(2): 195-205. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170323
PDF
The Cooperative Control Strategy for Underwater Gliders in Ocean Mesoscale Eddies Observation Task
ZHAO Wentao, YU Jiancheng, ZHANG Aiqun
2018, 40(2): 206-215. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170298
PDF
Real-time Measurement Method of Buoyancy of a Full-Ocean-Depth Underwater Robot
LIU Xinyu, LI Yiping, FENG Xisheng
2018, 40(2): 216-221. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170321
PDF
Underwater Robot Visual Enhancements Based on the Improved DCP Algorithm
TANG Zhongqiang, ZHOU Bo, DAI Xianzhong, GU Haitao
2018, 40(2): 222-230. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170251
PDF
Full Closed-loop Position Control of the Surgical Cable-driven Micromanipulator Based on Joint Angle Estimator
WANG Wenjie, YU Lingtao, YANG Jing, YAN Yusheng
2018, 40(2): 231-239. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170301
PDF
Static Anti-windup Compensation Control of Yaw Movement for a Coaxial Eight-Rotor UAV
PENG Cheng, BAI Yue, QIAO Guanyu
2018, 40(2): 240-248. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170287
PDF
The Control Method of Force Loading of Robot on Load Transfer Mechanism of Space Station
ZHANG Feilong, HE Yun, LI Qiushi, XU Zhigang
2018, 40(2): 249-256. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170370
PDF