column
Path Planning for a Heterogeneous Aerial-Ground Robot System with Neighbourhood Constraints
CHEN Yang, TAN Yanping, CHENG Lei, WU Huaiyu
2017, 39(1): 1-7. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0001
PDF
Dynamic Path Planning Based on an Improved RRT Algorithm for RoboCup Robot
LIU Chengju, HAN Junqiang, AN Kang
2017, 39(1): 8-15. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0008
PDF
Energy-optimal Motion Planning for a Pole-Climbing Robot
JIANG Li, GUAN Yisheng, WANG Jianshen, ZHOU Xuefeng, SU Manjia
2017, 39(1): 16-22. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0016
PDF
An Improved Loop Closure Detection Algorithm Based on Scene Salient Regions
LI Weipeng, ZHANG Guoliang, YAO Erliang, XU Jun, LIN Zhilin
2017, 39(1): 23-35. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0023
PDF
Fast Loop Closure Detection Based on Holistic Features from SURF and ORB
LIU Guozhong, HU Zhaozheng
2017, 39(1): 36-45. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0036
PDF
Single-Boundary Rectangle Expansion A* Algorithm
LI Chong, ZHANG An, BI Wenhao
2017, 39(1): 46-56. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0046
PDF
A Road Identification Method Based on Electrostatic Induction Signal
ZHU Licheng, LI Pengfei, LI Mengxuan, TANG Kai, LI Jingnan, CHEN Xi
2017, 39(1): 57-62. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0057
PDF
Locating and Tracking Algorithm of Biomimetic Eye Based on Backpropagation Neural Network
LI Zhen, FAN Binghui, WANG Xin, YU Lianbo, WANG Chuanjiang, SUN Shixing
2017, 39(1): 63-69. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0063
PDF
Occlusion Masticatory Cycle Planning and Driving Force Optimal Distribution of an Actuation Redundant Chewing Robot
WANG Guifei, CONG Ming, XU Weiliang, WEN Haiying, QIN Wenlong
2017, 39(1): 70-80. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0070
PDF
Research on the Gravity Balance Characteristics of an Upper Limb Rehabilitation Exoskeleton
WU Qingcong, WANG Xingsong, WU Hongtao, CHEN Bai
2017, 39(1): 81-88,98. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0081
PDF
A Novel Building and Scheduling Method of Cloud Platform Services for Robot
ZHOU Fengyu, YIN Lei, SONG Rui, TIAN Tian, CHEN Hongxing
2017, 39(1): 89-98. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0089
PDF
Grasping Posture Determination of Planar Workpieces Based on Shape Prior Model
ZHENG Jingyi, LI En, LIANG Zize
2017, 39(1): 99-110. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0099
PDF
Auto-Programming System Based on the Workpiece Model for Industrial Robot
XING Jisheng, GAN Yahui, DAI Xianzhong
2017, 39(1): 111-118. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0111
PDF
Semi-Physical Simulation of AUV Homing and Docking Processes
LI Ye, HE Jiayu, JIANG Yanqing, AN Li
2017, 39(1): 119-128. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0119
PDF