column
Coordinated Control of Swarm Robots for Multi-target Search Based ona Simplified Virtual-Force Model
ZHOU Shaowu, ZHANG Xin, ZHANG Hongqiang, ZHOU You, LI Chaoyi
2016, 38(6): 641-650. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0641
PDF
Collision-free Motion Planning for Multiple Robots Using Dynamic Modification of Operating Sequence
WU Hongmin, SU Manjia, GUAN Yisheng, CHEN Xin
2016, 38(6): 651-658. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0651
PDF
A Buffering Strategy for Quadrupedal Robots Based on Virtual Model Control
LIU Bin, RONG Xuewen, CHAI Hui
2016, 38(6): 659-669. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0659
PDF
Posture Balance Control of the Quadruped Robot with an Active Waist Joint during Intermittent Trot Locomotion
ZHENG Chuting, SONG Guangming, QIAO Guifang, SONG Aiguo, WEI Zhong
2016, 38(6): 670-677. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0670
PDF
Research and Implementation of a Driving Simulator for Hexapod Robots
JIN Ma, GAO Haibo, DING Liang, LI Jiayu, YU Haitao, LIU Zhen, LI Nan, DENG Zongquan
2016, 38(6): 678-686. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0678
PDF
Dynamic Modeling and Simulation of a 6-UHP Parallel Platform under Base Excitation
WANG Xiaoming, XU Zhenbang, WANG Bing, LIANG Kaixiang, WU Qingwen
2016, 38(6): 687-695. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0687
PDF
Granularity Partition Method for Robot Functional Modules Based onFuzzy Dendrogram and DS Evidence Theory
JIA Songmin, ZHANG Guoliang
2016, 38(6): 696-703. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0696
PDF
Multi-objective Optimization for Inverse Kinematics Solution Manifoldsof Redundant Robots
XU Peng, ZHAO Dongbiao, CHENG Jinxiang, YING Mingfeng, LI Kui, XU Kai
2016, 38(6): 704-710. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0704
PDF
Fast Visual Identification and Location Algorithm forIndustrial Sorting Robots Based on Deep Learning
WU Xiru, HUANG Guoming, SUN Lining
2016, 38(6): 711-719. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0711
PDF
Research on a Novel End-effector for Self-mobile Space Manipulator
HAN Liangliang, HE Xiangyang, YANG Jian, CHEN Meng
2016, 38(6): 720-726. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0720
PDF
An Efficient Path Planning Strategy for a Rotorcraft UAV in 3D Cluttered Mountainous Environments
ZHANG Yiwei, TAN Jianhao, WANG Yaonan
2016, 38(6): 727-737. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0727
PDF
Kinematic Modeling of Spherical Parallel Manipulator with VectoredThrust Function for Underwater Robot Based on Screw Theory
XU Han, LI Jing, CHEN Yuan, ZHANG Rongmin, GAO Jun
2016, 38(6): 738-745,753. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0738
PDF
Motion Control of a Bionic Circular Long-fin Undulating Propeller Based on CPG
WANG Yangwei, YAN Yongcheng, LIU Kai, ZHAO Dongbiao
2016, 38(6): 746-753. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0746
PDF
Shape Control for a Soft Robot Inspired by Octopus
ZHANG Runxi, WANG Hesheng, CHEN Weidong
2016, 38(6): 754-759. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0754
PDF
Mechanism Study and Bionic Design of Water Running of Basilisk Lizard
ZHANG Zhongzhi, GAO Fei, SONG Bin, GUO Shaoyan, LÜ Jiangang, MA Chao
2016, 38(6): 760-768. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2016.0760
PDF