column
Path Planning for Robotic Multi-path/Multi-layer Welding
WEI Wenhao, YUN Chao, SONG Dezheng, WANG Wei
2014, 36(3): 257-262,270. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00257
PDF
An Obstacle Avoidance Trajectory Planning Scheme for Space ManipulatorsBased on Genetic Algorithm
QI Ruolong, ZHOU Weijia, WANG Tiejun
2014, 36(3): 263-270. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00263
PDF
A Monocular-vision Real-time Matching Algorithm Based on FAST Corners and Affine-improved Random Ferns
LUO Yuan, FU Yu, ZHANG Yi
2014, 36(3): 271-278. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00271
PDF
The Error Feature Analysis and Positioning Compensation Technology for Robot Motion Based on Combined Measurement
LI Rui, QU Xinghua
2014, 36(3): 279-284,292. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00279
PDF
A Novel Human Activity Recognition Method Using Joint Points Information
TIAN Guohui, YIN Jianqin, HAN Xu, YU Jing
2014, 36(3): 285-292. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00285
PDF
A Robotic System for Retinal Vascular Bypass Surgery
XIAO Jingjing, YANG Yang, SHEN Lijun, CHEN Yiqi, HUANG Long
2014, 36(3): 293-299. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00293
PDF
Preoperative Guidance Optimization of Surgical Robot Based on Simulation
YAN Zhiyuan, DU Zhijiang, WU Dongmei
2014, 36(3): 300-308. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00300
PDF
Cybernetic-Graphic Model for Robot Imitation Learning Based on Non-contact Observation
YANG Junyou, MA Le, BAI Dianchun, TOSHIMITSU Higashi
2014, 36(3): 309-315. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00309
PDF
Navigation of Mobile Robots in Hybrid Sensor Network
ZHANG Zheng, LI Zhenbo, HU Shouwei, WANG Wei, CHEN Jiapin
2014, 36(3): 316-321. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00316
PDF
Design and Testing of a Novel Joint with Adjustable Stiffness for Legged Robot
YIN Peng, LI Mantian, GUO Wei, WANG Pengfei, SUN Lining
2014, 36(3): 322-329. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00322
PDF
Motion Planning of a Footpad-type Walking Rehabilitation Robot Considering Motion of Metatarsophalangeal Joint
QIN Tao, ZHANG Lixun
2014, 36(3): 330-336. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00330
PDF
Gait Pre-recognition of Dynamic Lower Limb Prosthesis Based on Hidden Markov Model
ZHAO Lina, LIU Zuojun, GOU Bin, YANG Peng
2014, 36(3): 337-341. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00337
PDF
Composite Control of Robust Stabilization and Adaptive Vibration Suppressionof Flexible Space Manipulator Capturing a Satellite
DONG Qiuhuang, CHEN Li
2014, 36(3): 342-348. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00342
PDF
Design and Stability Analysis of Dual-foot 3 DOF Climbing Robot for Blade Surface
WANG Binrui, FENG Weibo, LUO Haohua, JIN Yinglian, WU Shanqiang
2014, 36(3): 349-354. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00349
PDF
Design and Dynamics Analysis of a Two-wheel Robot with Hopping Ability
ZHANG Xiaofei, ZHANG Yanheng, SUN Hanxu, JIA Qingxuan, XIAO Han
2014, 36(3): 355-361. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00355
PDF
Robot Vision Location Based on Developmental Algorithm of Monoamine Neurotransmitters Modulation
QIAN Kui, SONG Aiguo, ZHANG Huatao, ZHANG Liyun
2014, 36(3): 362-368. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00362
PDF
Locomotivity of Antarctic Roaming Robot Based on Windsurfing & Sled
YAO Zhongxin, SUI Chunping, HUANG Shutao, BU Chunguang, LI Zhihai
2014, 36(3): 369-374,384. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00369
PDF
Developments of Delta-Like Parallel Manipulators-A Review
FENG Lihang, ZHANG Weigong, GONG Zongyang, LIN Guoyu, LIANG Dakai
2014, 36(3): 375-384. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00375
PDF