column
An Improved KinectFusion 3D Reconstruction Algorithm
ZHU Xiaoxiao, CAO Qixin, YANG Yang, CHEN Peihua
2014, 36(2): 129-136. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00129
PDF
A Drift Control Method for High-speed Wheeled Mobile Robot Based on Dynamic Model
ZHAO Lei, WANG Hongpeng, DONG Liang, LIU Jingtai
2014, 36(2): 137-146. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00137
PDF
Design and Research of a Wearable Robot for Upper Limbs Rehabilitation Based on Exoskeleton
XU Xiang, HOU Liya, HUANG Xinyan, ZHANG Weiyi
2014, 36(2): 147-155. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00147
PDF
Preoperative Positioning Analysis of the Celiac Minimally Invasive Surgery Robotic System Based on an Improved Gradient Projection Algorithm
MA Ruqi, WANG Weidong, DONG Wei, DU Zhijiang
2014, 36(2): 156-163. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00156
PDF
Parameters Identification of Flexible Joints with Harmonic Driver
ZHANG Qi, LIU Zhen, XIE Zongwu, YANG Haitao, LIU Hong, CAI Hegao
2014, 36(2): 164-170. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00164
PDF
Kinematics and Its Grasp Ability of Pneumatic Flexible Five-fingered Robot Hand
ZHAO Yunwei, GENG Dexu, LIU Xiaomin, ZHANG Jintao
2014, 36(2): 171-178. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00171
PDF
Optimal AUV Trajectories for Bearings-Only Tracking
WANG Yanyan, LIU Kaizhou, FENG Xisheng
2014, 36(2): 179-184. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00179
PDF
An Approach to Robot Hand-eye Coordination Inspired by Human Infant Development
ZHANG Xin, ZHOU Changle, JIANG Min, CHAO Fei
2014, 36(2): 185-193. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00185
PDF
A Closed-form Solution for Estimating the Accuracy of Depth Camera’s Relative Pose
LI Xingdong, GUO Wei, LI Mantian, CHEN Chao, SUN Lining
2014, 36(2): 194-202,209. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00194
PDF
Optimal Pose Solution Based on Space Geometry Method for Pingpong Robot
WANG Yingshi, SUN Lei, LIU Jingtai
2014, 36(2): 203-209. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00203
PDF
Parametric Omni-directional Gait Planning of Humanoid Robots
ZHANG Jiwen, LIU Li, LI Changshuo, CHEN Ken
2014, 36(2): 210-217. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00210
PDF
Design of Energy-saving and Vibration Damping Knee Joint of Humanoid RobotBased on Bionic Principles
CHEN Bing, LUO Minzhou, SUN Shaoming, WANG Meiling, WANG Kun
2014, 36(2): 218-223. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00218
PDF
Mechanism Design and Kinematics Simulation of a Snake-like AmphibiousMother-Daughter Robot with Blended-Oar-Body
LI Yanwen, LI Qing, Su Zhong, LIU Fuchao
2014, 36(2): 224-232. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00224
PDF
Constraint and Optimization Control on Similar Stepping Upstairs for Humanoid Robot
KE Wende, PENG Zhiping, CAI Zesu, CHEN Ke
2014, 36(2): 233-240. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00233
PDF
Robust Adaptive Path Tracking Control of Agricultural Machines Based on Cascaded Control Strategy
LI Taochang, HU Jingtao, GAO Lei
2014, 36(2): 241-249. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00241
PDF
Locomotion Performance Analysis of a Foldable Wheeled Jumping Robot:FoldJumper
ZHANG Jun, SONG Guangming, LI Zhen, ZHANG Ying, QIAO Guifang, SONG Aiguo
2014, 36(2): 250-256. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2014.00250
PDF